I tida framover innføres en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt–Norge. Orkland kommune skal etter planen kobles på høsten 2024.

Fra før har Trondheim kommune innført Helseplattformen, som er det nye journalsystemet for både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister i Midt–Norge. St. Olavs hospital og seks andre trønderkommuner går i gang fra midten november 2022.

Orkland kommune innfører det nye journalsystemet samtidig som Hitra og Frøya, og vil være i den nest siste gruppa av kommuner som skal ta del i Helseplattformen.

Bedre tid

– Som organisasjon har Orkland kommune vært gjennom flere store endringsprosesser i forbindelse med kommunesammenslåinga i 2020. Derfor tror vi det er fornuftig at organisasjonen får litt ro før vi går inn i nok en stor endringsprosess gjennom innføring av Helseplattformen, sier Grete Nyborg, lokal innføringsleder i Orkland.

Hun påpeker at Helseplattformen vil medføre en stor forandring i hverdagen for kommunens helsearbeidere.

– Helseplattformen vil endre hvordan helsesektoren jobber og dokumenterer arbeidet sitt, sier Nyborg.

Nyborg forklarer at det også er viktig for Orkland kommune at fastlegene blir med over til Helseplattformen. Etter innføringen av Helseplattformen i Trondheim kommune, har enkelte fastleger pekt på flere utfordringer med det nye journalsystemet.

– I Orkland har vi svært lyst til å få med oss fastlegene over på Helseplattformen, fordi det vil kunne gi store gevinster. Derfor er det fint at utfordringene som er blitt påpekt i media, blir landet før vi skal ta i bruk systemet, sier Nyborg.

Skal erstatte fire systemer

Utgangspunktet for Helseplattformen er at de ulike helseinstitusjonene i regionen i dag bruker en rekke forskjellige journalsystemer. Disse systemene snakker ikke automatisk sammen. Det betyr blant annet at sykehuset ikke har tilgang til pasientjournalen du har hos fastlegen, som igjen fører til at helsepersonell må bruke tid på å hente inn helseopplysninger.

Målet med Helseplattformen er at det skal være én journal for hver pasient, som skal gjøre hverdagen enklere for både helsearbeidere og pasienter.

I Orkland vil Helseplattformen erstatte fire journalsystemer som er i bruk i dag: Gerica for helse og omsorg, HsPro for helsestasjon, skolehelsetjeneste og familiesenteret og SystemX og Winmed for legevakt og kommunalt driftede legekontor.  

Som en del av Helseplattformen, er det også utviklet en egen innbyggerportal, HelsaMi. Ved å klikke deg inn på nettsida eller laste ned applikasjonen på telefonen din, kan du se, endre og bestille timeavtaler, få tilgang til journalen din og se prøvesvar.

– Innbyggerne kan logge seg inn på HelsaMi allerede nå, men vil ikke finne så mye informasjon der før kommunen eller fastlegen går over på det nye systemet. Noen vil selvfølgelig få nytte av HelsaMi allerede når St. Olavs hospital går på til høsten, sier forklarer Nyborg.

I gang med forberedelser

Selv om det er over to år til Orkland går over på det nye journalsystemet, er forberedelsene allerede i gang, forteller Nyborg. Det er nemlig et omfattende arbeid.

– Det er skissert at selve innføringsprosessen tar mellom 18 og 19 måneder. Denne prosessen består av flere arbeidspakker som skal svares ut av kommunen, både innenfor helse, prosjektledelse og teknikk. Noen av arbeidspakkene har vi «tyvstartet» på, som styringsdokument, modenhetsanalyse og interessentanalyse, forteller Nyborg.

Hun legger til at det er svært viktig at forberedelsene utføres grundig, slik at organisasjonen er klar for å ta systemet i bruk når den tid kommer.

– I dag er det flere kommunale helsetjenester som opererer i ulike journalsystemer. Gjennom Helseplattformen skal ansatte slippe å etterspørre informasjon om pasienten fra øvrige instanser, og dermed gjøre arbeidshverdagen enklere. Vi tror det kommer til å bli veldig positivt for både ansatte og pasienter, sier Nyborg.