- I kveld fikk vi første positive prøve for Korona-virus i Orkland kommune. Det jobbes nå intensivt med kartlegging av potensiell videre smitte. Vi har allerede fått avgrenset hvor det kan komme fra, og jobber nå med å kartlegge aktuelle personer som kan være utsatt for smitte og som må settes i karantene, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

- Vi er svært godt forberedt på at dette kunne skje, og har satt inn alle nødvendige ressurser. Vi samarbeider tett med sentrale myndigheter og følger de prosedyrer som er gjeldende, understreker Wikell.

Personen har ikke behov for innleggelse,er i god form og ved godt mot. Personen behandles i hjemmet og er satt i isolasjon. Vi må be om forståelse for at vi på det nåværende tidspunkt ikke kan si mer, og vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av morgen formiddag. I mellomtiden ber jeg om at folk holder seg rolig og lever som før, at vi unngår spekulasjoner og følger de allerede gjeldende anbefalinger, avslutter Wikell.

#kaldthodevarmthjerte