På grunn av koronasituasjonen vil alle politiske møter inntil videre foregå som digitale nettmøter. Det betyr samtidig at du kan følge både hovedutvalg, formannskap og kommunestyremøter på KommuneTV.

Onsdag 13. januar kan du se følgende møter:

Klokken 08:30 Fellesmøte alle hovedutvalg
Klokken 09:30 Formannskapsmøte
Klokken 10:00 Hovedutvalg forvaltning

Torsdag 14. januar kan du se:

Klokken 10:00 Hovedutvalg teknikk