Regjeringen endrer nå covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. Den nye forskriften trer i kraft 12. oktober.

Utendørsarrangement med inntil 600 personer

Det åpnes nasjonalt for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid.

Vi presiserer at reglene ikke gjelder innendørsarrangement. Her er fortsatt maksimalt 200 personer som gjelder.

Arrangement med fastmonterte seter

Det vil være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

Vi minner igjen om at det fortsatt er en grense på at maksimalt 200 personer kan være tilstede innendørs.

Skjenkestoppen oppheves og serveringssteder skal registrere

Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24:00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere den som registreres om at formålet er å kunne bistå kommunen ved smittesporing.

Presisering av enmeters-regelen for serveringssteder

Regjeringen presiserer også enmeters-regelen for serveringsteder. Stedene skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Person i samme husstand kan selvfølgelig sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de ankommer stedet/arrangementet.

Breddeidrett

Fra og med 12. oktober legger veilederen til grunn at det åpnes for normal trening i breddeidretten i ulike faser for voksne, i tråd med Norges Idrettsforbunds plan for faseinndelt gjenåpningsprosess. Dette innebærer primært at anbefalingene om redusert kontakt og avstand endres, men 1 meter bør opprettholdes mest mulig for utøvere over 20 år. Se Norges idrettsforbund hjemmeside for nærmere informasjon.

Utenlandsreiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise. I Orkland følger vi de nasjonale rådene. Vi har ingen lokale vedtak som medfører ekstra karantene utover de nasjonale ved utenlandsreise.

Innenlandsreiser

Det er ingen reiserestriksjoner på innenlandsreiser. Vi vil imidlertid poengtere at du nøye vurderer behovet før du reiser. Flere kommuner i Norge er røde og unødvendige fritidsreiser bør derfor unngås mest mulig. Vi minner om at du holder avstand på minimum 1 meter mellom deg selv og personer fra andre husholdninger, praktiserer god håndhygiene og unngår kontakt med flest mulig mennesker.


orkland.kommune.no/korona