I likhet med mange andre kommuner har også Orkland lister over ansatte med kontaktinformasjon liggende åpent på kommunens hjemmeside. Det er konstatert at opplysningene har vært brukt til målrettede svindelangrep og vi velger nå å fjerne dem.

Næringsliv og offentlige instanser i Norge har den senere tid opplevd flere organiserte dataangrep. En av metodene som benyttes er såkalt phishing. Det er en form for sosial manipulering hvor en angriper forsøker å lure noen til å utføre en handling, for eksempel åpne et e-postvedlegg. Via vedlegget kan det installeres skadevare, for eksempel løsepengevirus, som kan spre seg videre til andre datamaskiner i samme nettverk. Via lenker kan angriperen be om brukernavn og passord til systemløsninger, og benytte disse for eksempel til å stjele konfidensielle opplysninger.

Mistanke om organiserte angrep

–Vi vet at den unormale hverdagen som pandemien førte med seg har gjort virksomheter og deres ansatte mer sårbare for cyberangrep, sier Ronny Mehlum, som er IT-sjef i Orkland kommune. Han forteller at kommunen derfor har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak som følge av dette den siste tiden. Likevel har det vært registrert aktivitet som tyder på at kommunen har vært utsatt for slike angrep. Heldigvis uten at dette så langt har ført til kritiske situasjoner.

Fjerner navn og kontaktinformasjon

–Vi ser imidlertid at vi må gjøre ytterligere tiltak, og fjerning av lister over ansatte med e-postadresse på nettsiden er ett av flere tiltak vi nå velger å gjennomføre, sier Mehlum, som poengterer at slike lister kan være et lett bytte for de som har til hensikt å gjennomføre målrettede og organiserte dataangrep.

Trafikktallene på kommunens nettsider viser at mange benytter tjenesten som kilde for å finne navn på ansatte i kommunen. Søking på enkeltnavn er ett av de mest vanlige søk som blir gjort.

–Vi beklager selvsagt at fjerningen vil resultere i noe redusert service for de som benytter informasjonen på ærlig vis, men sikkerheten må komme først, sier Mehlum, som legger til at det ikke kan utelukkes at de siste dagenes hendelser i Øst-Europa også kan innebære økt risiko for organiserte dataangrep.

Ønsker du å få e-postadressen til en ansatt, er det bare å ta kontakt med kommunens sentralbord på 72 46 73 00, eller send en e-post til postmottak@orkland.kommune.no