John Lomundals legat har som formål å gi økonomisk støtte til ungdom som tar, eller planlegger å ta landbruksutdannelse.

Fram til årsskiftet var det bare personer fra Orkdal som kunne søke, men fra nyttår ble ordningen utvidet til å gjelde hele nykommunen. I 2020 kom det inn 4 søknader om støtte, to fra tidligere Orkdal og to fra tidligere Meldal.

På årsmøtet ble det bestemt å gi samtlige søkere kr 5000 i støtte. De som har fått støtte er følgende:

  • Oliver Elstad Andersen, tidligere Orkdal
  • Emelie Storrø, tidligere Orkdal
  • Ole Andres Rye, tidligere Meldal
  • Knut Håkon Dragseth Fritzon, tidligere Meldal

Støtten blir utbetalt når studieåret er fullført.