Prøver av vannet i Gammelosen på Orkanger tirsdag 2. august viste forhøyede verdier av tarmbakterier

Ved badeplassen Hermetikken i Gammelosen ble det påvist verdier av tarmbakterier som var fire ganger høyere enn anbefalt nivå. Ved nordenden og sørenden av Gammelosen var prøveresultatene normale.

Feilkobling

Det er trolig en gammel feilkobling på kloakkrørsystemet i området som er årsaken til de forhøyede verdiene ved Hermetikken.

– Feilkoblingen har ført til at kloakk fra noen boliger i Kirkegata har havnet i overvannsrør som renner ut ved badeplassen Hermetikken i Gammelosen, opplyser kommunalsjef for samfunn i Orkland kommune, Lavrans Skuterud.

Feilkoblingen ble oppdaget under gravearbeid i Kirkegata i forrige uke. Ifølge Skuterud er det uvisst hvor lenge det er siden feilen oppsto.

Kartlegger omfang

– Dette er sterkt beklagelig. Årsaken til at vi ikke har oppdaget dette før nå, er at tidligere prøver av badevannet i Gammelosen ikke har vist forhøyede verdier av tarmbakterier. Da prøveresultatene endret seg i sommer, intensiverte vi overvåkinga med ukentlige prøver, sier Skuterud.

Kommunen jobber nå med å finne ut hvor mange boliger det gjelder. Feilkoblingene som allerede er oppdaget, blir korrigert umiddelbart og koblet på avløpsnettet, sier Skuterud.

Ifølge Skuterud vil det ta noe tid å kartlegge omfanget av feilkoblingen. Han presiserer at arbeidet med å rette opp feilen er høyt prioritert.

Venter på nye prøvesvar

Torsdag 4. august ble det tatt nye prøver av vannet i Gammelosen. Prøveresultatene foreligger trolig fredag ettermiddag.

Inntil videre fraråder Orkland kommune bading i Hermetikken i Gammelosen.

Kommuneoverlege Jimmy Wikell opplyser at bading i vann med så høye verdier av tarmbakterier kan føre til oppkast og diaré.

– Det er ikke alle som vil utvikle sykdom eller helseplager. Om en likevel er uheldig, så er mage– og tarminfeksjoner med oppkast og diaré vanligst. I sjeldne tilfeller kan det oppstå akutte luftveisinfeksjoner. Åpne sår kan bli infisert, forklarer Wikell.

Kommunen vil komme med ny informasjon når badevannet i Hermetikken igjen er anbefalt for bading.

– Det har vært ulike rutiner for prøvetaking i de tidligere kommunene. Erfaringen fra i sommer viser at vi har behov for å gjennomgå prøvetakingsrutiner og harmonisere kriterier for vurdering av badevann i Orkland kommune, sier kommunalsjef Skuterud.