I området Tverradkomsten og Moan på Orkanger er det konstatert feil på gatelys. Feilsøking pågår og retting vil bli gjennomført så snart feilen er lokalisert.