Det sier kommuneoverlege i Orkdal kommune, Jimmy Wikell, i forbindelse med Fastlegedagen 2019. Torsdag 5. desember gjennomføres en nasjonal markering hvor fastlegene synliggjør ordningens betydning og viser at man er stolt av faget sitt.

Wikell mener fastlegeordningen er en av de største suksessene i norsk helsetjeneste.

- Fastlegene sørger for at alle har et stabilt og trygt sted å gå, uavhengig av hva slags helseplager du har, om du er ung eller gammel, fattig eller rik.

Jimmy Wikell_1200x1798.jpgKommuneoverlege Jimmy Wikell. Foto: Tore Berntsen

Rekruttering

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det én fast lege å forholde seg til. 198 av landets 425 kommuner rapporterer imidlertid om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen. Mange av dem sliter blant annet med å rekruttere fastleger. Distriktskommuner er ofte rammet, men også flere bykommuner sliter med det samme. Dette fører til at man må ty til kostbare løsninger gjennom vikarbyråer for å dekke behovet.

Wikell mener det kan være flere årsaker til rekrutteringsutfordringen.

- Mange nyutdannede leger vegrer seg for å bli fastleger. Nærmere 90 prosent av fastlegene er selvstendig næringsdrivende og flere nyutdannede er avventende til å gjøre de investeringene som kreves, sier Wikell, som også mener stort arbeidspress og usikkerhet om fremtidig ordning gjør at mange velger andre spesialiteter. 

Evaluering

Helse- og omsorgsdepartementet la i høst fram en evaluering av fastlegeordningen, nettopp med bakgrunn i at stadig flere fastleger melder om økende arbeidspress og stadig flere kommuner melder om utfordringer med rekruttering. Samtidig med evalueringen bestilte også departementet en brukererfaringsundersøkelse om innbyggernes erfaringer med fastlegeordningen. Den viser at flertallet av pasienter og brukere er godt fornøyd med ordningen. Den viser imidlertid også at brukerne med de største behovene er mindre fornøyd.

Stabilitet

I Orkland-kommunene har rekrutteringssituasjonen vært god. For tiden er det full dekning.

- Vi har per i dag 17 fastleger fordelt på 16 hjemler. I tillegg har vi 3 turnusleger. De aller fleste av fastlegene har lokal tilhørighet, og har vært her i en årrekke. Dette er med på å skape gode relasjoner mellom pasient og lege, men har definitivt også positive effekter på samarbeid og faglig utvikling, sier Jimmy Wikell, som antar at pasientene vil se sin fastlege utstyrt med button på legefrakken på torsdag.

Ofte stilte spørsmål om fastlegeordningen

Kan jeg bytte fastlege?

  • Alle som har rett til en fastlege, har også rett til å velge hvem som skal være deres fastlege. Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår. I tillegg kan man bytte fastlege hvis man melder flytting til Folkeregisteret eller dersom fastlegen man har slutter eller reduserer lengden på listen sin.

  • Det er mulig å velge blant alle fastleger i Norge som har ledig plass på listen sin. Det er ingen krav om at man må ha en fastlege i den kommunen man er bosatt i. Om man finner det mer praktisk, kan man for eksempel velge en fastlege som er nærme der man jobber, selv om det er i en annen kommune eller fylke.

Hvordan bytter jeg fastlege?

Det er to muligheter:

  • Bytte på internett. Hvis du ønsker å bytte fastlege på internett kan du benytte helsenorge.no Merk at du trenger BankID, Buypass eller Commfides for å benytte denne løsningen.

Bytte via fastlegetelefonen

  • Hvis du heller foretrekker å bytte fastlege per telefon ringer du Fastlegetelefonen på 800 43 573.

Hva skjer med journalen min hvis jeg bytter fastlege?

  • Journalen din vil IKKE bli automatisk overført til din nye fastlege. Hvis du ønsker at din nye lege skal få tilgang til journalen din, må du ta kontakt med din tidligere lege og be han eller henne sende journalen din til ny lege. Dette er en tjeneste som de fleste leger krever betaling for.