Politikerne i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse har bevilget 30 000 kroner til Pride–feiring i Orkland 19. til 21. august.

– Vi er veldig glade for å bidra til Orklands egen Pride–feiring, et arrangement som omfavner mangfold og toleranse. Det er et arbeid som utvalget støtter fullt ut, og som vi mener bidrar til å skape inkluderende fellesskap i storkommunen vår, sier utvalgsleder Olga Irmina Ucińska (Ap).

Glade for støtte

I forrige møte i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse ble søknaden om pengestøtte fra OrklandsPride behandlet.

For anledningen var representanter fra styret invitert for å fortelle om arrangementet. Blant dem var Atle Olav Sognli, nestleder i OrklandsPride.

Han er svært glad for at politikerne støtter gjennomføringen av kommunens aller første Pride–arrangement.

– Det viser at kommunen ønsker et mangfoldig og inkluderende Orkland, der alle kan føle seg velkomne. Pengestøtten kommer godt med, da vi har utgifter til underholdning, artister og leie av lokaler i forbindelse med arrangementet, sier Sognli.

Det var i fjor høst at OrklandsPride formelt ble stiftet. Sognli forteller at det siden den gang er lagt ned mye tid og krefter for å lage et opplegg som skal favne bredt – og by inn til folkefest.

– Skal inkludere alle

Programmet for OrklandsPride inneholder blant annet parade gjennom Orkanger sentrum, underholdningsinnslag og appeller.

– Vi håper at så mange som mulig blir med på paraden lørdag 20. august, som vil gå fra Orkland rådhus til Orkanger torg. Vi oppfordrer både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å delta, sier Sognli.

Orklands første Pride–markering går av stabelen i et ikke hvilket som helst år: 2022 er nemlig skeivt kulturår i Norge. Det markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert her til lands.

– Vår intensjon er å vise mangfold og feire kjærlighet i alle slags former. Dette blir en skikkelig folkefest, som skal inkludere alle, sier Sognli.