Med bakgrunn i trafikksikksituasjonen etter stenging av Grønørbrua gjøres det nå umiddelbare tiltak i Tverradkomsten.

Det er vurdert og kartlagt muligheter for å avhjelpe situasjonen. I samråd og dialog med boligsameiet og beboerne blir det laget en tverrforbindelse mellom boligene i Tverradkomsten og opp til Gamle Geitastrandveg. Toppdekket er grus og tverrforbindelsen er klar for bruk om kort tid. Denne tverrforbindelsen er for myke trafikanter og vil bli skiltet i henhold til dette.

Det etableres i tillegg fotgjengerovergang helt nord i Mostargata. Her er det satt opp skilt. Merking av vegbanen skjer i løpet av få dager.

fotgjengerovergang_mostargata.jpg
Ny fotgjengerovergang helt nord i Mostargata.

 

tverrforbindelse_tverradkomsten.jpg
Ny tverrforbindelse mellom boligene i Tverradkomsten og opp til Gamle Geitastrandveg.