Det ble i dag fredag 11. desember bekreftet at et lite barn, hjemmehørende i Orkland kommune er død. Barnet var under barnevernets omsorg i Levanger kommune. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. To personer er varetektsfengslet i saken. Politiet presiserer imidlertid at saken etterforskes bredt.

Orkland kommune har bistått alle de berørte i Orkland kommune siden forrige fredag da barnet ble innlagt på sykehus. Kommunen har også løpende kontakt med Levanger kommune, der barnet bodde, med Bufetat som har ansvar for fosterhjemsordningen, og Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet. Kommunen bistår politiet med alle opplysninger som er nødvendig for etterforskningen.