Har du erfaring med barne- og ungdomsarbeid, er over 20 år og har litt tid til overs? Da kan det hende du er vår nye tilsynsperson.

Du lurer sikkert på hva en tilsynsperson er? Det skal Nine Skårild, som er leder for barneverntjenesten forklare.

– En tilsynsperson er en person som er oppnevnt av barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Uavhengig rolle

Skårild sier at dette innebærer at du er en person barnet skal kunne snakke med om hvordan de har det i fosterhjemmet, hvordan de opplever kontakten med barneverntjenesten og andre rundt seg.

– Det er viktig at tilsynspersoner skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjenesten, men skal kunne samarbeide med begge. Tilsynspersonen er viktig og skal bidra til at barnet får formidlet sine erfaringer og oppfatninger samt formidle dette til barneverntjenesten som har det formelle ansvaret for plasseringen, sier Skårild.

Skape tillit

Tilsynspersoner har en viktig funksjon, og Orkland kommune har nå behov for å rekruttere flere. Skårild presiserer at det ikke dreier seg om fast ansettelse, men et engasjement man påtar seg som oppdragstaker. Det betyr at man mottar timebasert lønn, kjøregodtgjøring og får dekket enkelte utgifter. For å bli godkjent som tilsynsperson er det et krav om at man er over 20 år, og kan framvise tilfredsstillende politiattest.

– Vi ønsker oss gjerne personer som har erfaring i arbeid med barn, som har evne til å bygge tillit og som kan utføre oppgavene over tid, sier Skårild, som legger til at de som melder seg får både opplæringskurs og veiledning.

Ta kontakt

Omfanget av arbeidet vil variere, men tilsynspersonen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet.

– I praksis vil dette bety minimum fire ganger i året, sier Nine Skårild, som legger til at det skal skrives en kort rapport etter hvert tilsynsbesøk som sendes barneverntjenesten.

Kunne dette være noe for deg? Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med Gun Opheim på barneverntjenesten. Henne treffer du på telefon 90 82 92 60