Allerede i 3-årsalderen begynner barn å få tanker og følelser om egen kropp. Nå tilbyr Orkland kommune småbarnsforeldre et kurs der du lærer om sammenhenger mellom kroppsbilde, matvaner og fysisk aktivitet.

Trygge kropper, trygge barn er en forskningsbasert ressurspakke som tilbyr forskjellige strategier for å hjelpe foreldre å fremme en trygg kropp, sunne spisevaner og fysisk aktivitet hos barn i alderen 2 til 6 år. Målet er å støtte og veilede foreldre og andre som har ansvar for barnets oppvekst og som har lyst til å hjelpe barnet å utvikle trygghet med kroppen og sunne spisevaner.

Kurset går over to torsdagskvelder 4. og 18. november og er basert på internasjonal forskning tilpasset norske forhold. Kurset arrangeres i samarbeid med NTNU, hvor førsteamanuensis Trine Tetlie Eik-Nes, som arbeider med spiseforstyrrelser, har ansvar for det faglige innholdet. Det norske forskerteamet inkluderer også psykolog og fysioterapeut.

Du kan lese mer om Trygge kropper, trygge barn på den engelskspråklige nettsiden.

Helt gratis

Gjennom to gruppesamlinger vil du lære om sammenhenger mellom kroppsbilde, matvaner og fysisk aktivitet. I tillegg vil du lære strategier for å hjelpe barnet ditt til å få et godt kroppsbilde med gode mat- og aktivitetsvaner. Kurset er gratis, og du vil også få med deg en foreldrebok, en barnebok, et brettspill om mat, kropp og vekt og en oppsummerende plakat som du kan bruke for å følge opp det du har lært i hverdagen. I tillegg vil du få tips til morsomme aktiviteter som du kan gjøre sammen med barnet ditt.

Påmelding

Kurset holdes i Folkehelsesenteret på Orkanger og foregår i tidsrommet 18:00 til 20:00 begge dager. For mer informasjon om kurset og påmelding kan du enten kontakte Orkland kommune, friskliv og mestring på telefon 90 83 71 58 eller sende en e-post til frisklivogmestring@orkland.kommune.no