Regjeringen har nå oppdatert covid-19-forskriften og kommet med presiseringer knyttet til regelverk for gjennomføring av kulturarrangement.

Som en følge av dette må publikumskapasitet i Orkland kulturhus endres fra torsdag 12.november.

Alle løse stoler må ut av salen og kun halvparten av de fastmonterte stolene i amfiet kan benyttes.

Dette gir en maksimal på 93 publikumsplasser for kulturhuset.

Publikum kan sitte sammen i sine kohorter, men det må være minimum ett tomt sete mellom hver kohort.

Åpningstider og program går som annonsert på hjemmesiden til Orkland kino og kulturscene

Velkommen!