De nasjonale karantenereglene endres slik at personer i smittekarantene kan gå ut av karantene dersom de får en negativ test på dag syv.

Endringen er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), og tilsvarer endringen som allerede har blitt gjort ved innreisekarantene. Testen kan tas tidligst syv døgn etter at man har vært i kontakt med en smittet. Testen må være PCR-test. Det betyr at hurtigtest ikke kan benyttes for å forkorte karantenetiden.

Denne endringen er ifølge FHI likeverdig med å gjennomføre hele karantenen på ti dager. I tillegg fører endringen til at flere i smittekarantene velger å teste seg. Det gir bedre oversikt over smittespredningen og eventuelle nye virusvarianter. I tillegg går smittesporingen går raskere.

Vi understreker imidlertid at muligheten for forkorting av karantene ved testing ikke er en rettighet for den enkelte. Den er avhengig av testkapasitet. Ved begrenset testkapasitet sier sentrale myndigheter at kommunene bør prioritere å håndtere utbrudd framfor test for å forkorte karantenetiden. 

Endringen betyr at man nå kan teste seg to ganger både ved innreise og smittekarantene. Prøve nummer to må gjøres tidligst på dag syv. Prøven må analyseres på sykehus. Først når begge prøver er bekreftet negativ kan man bli fritatt for karantene.


orkland.kommune.no/korona