En annerledes påske nærmer seg slutten. Været har ikke vært det beste her hos oss. Det har ikke vært den friheten vi er vant med og mange fikk ikke den tradisjonelle hyttepåsken. Men sett i ettertid var den kanskje ikke så dårlig likevel?

Det er ingen endring i antall smittede hos oss. Fortsatt er det 18 positive tilfeller i Orkland. Som vi meldte i går er 11 friskmeldt, mens 7 personer behandles i hjemmet. Ingen har behov for sykehusbehandling. Ingen av prøvene som ble tatt i går har påvist koronasmitte. Prøvetakingsteamet har vært i full sving også i dag og 19 personer har blitt testet. Svaret på disse prøvene kommer i morgen.

Friskmelding

Vi gleder oss over at 5 personer har blitt friskmeldt i løpet av de siste dagene. Noen har lurt på hvordan friskmeldingen foregår av de som har vært isolert i sine hjem. Vi gjentar det gjerne:

I utgangspunktet blir den syke isolert 14 dager fra den dagen symptomer oppstod. Men i tillegg skal man være symptomfri i 7 før en blir friskmeldt. Det betyr at noen vil tilbringe lengre tid i isolasjon enn andre. Gjennomsnittlig friskmeldingstid er 16,3 dager i Orkland, så langt.

Det er kommuneoverlegen som følger opp samtlige positive tilfeller i Orkland. Han har jevnlig kontakt med pasienten under hele isolasjonsperioden. Det er også kommuneoverlegen som friskmelder pasienten. Oppstår det behov for undersøkelser i isolasjonstiden, utføres dette av kommuneoverlegen i hjemmet til den syke. Finner han ut at det er behov for mer intensiv behandling, kan det bli aktuelt med sykehusinnleggelse.

Hva skjer nå?

Det må forventes flere positive tilfeller i tiden som kommer. Menneskelig kontakt på tvers av kommune- og fylkesgrenser nå i påsken vil bidra til dette. Det må også forventes at noen flere vil få behov for innleggelse på sykehus. Andre vil kanskje trenge noe hjelp og tilsyn i hjemmet. Kommunen vil settes sammen team som ivaretar dette på rutinemessig og betryggende måte. Vi har kontroll på situasjonen per i dag.

Koronapåsken

Vanligvis har nyhetssendingene i påskeferiene før om årene vært preget av redningsaksjoner i fjellet, beinbrudd i alpinanleggene og røde solsvidde påskefjes som må få legebehandling. Det har det vært lite av i denne koronapåsken. Det er heller ikke meldt om stressede påsketurister i bilkø. Det meldes imidlertid om stor interesse for brettspill. Større påskeselskap har blitt avlyst, men kanskje blitt erstattet av sammenkomster for den nærmeste familie. For noen har det kanskje blitt vel mye tid sammen, mens det for andre var akkurat dette som skulle til for å finne veien videre sammen.

Varig endring?

Den siste måneden har vi alle blitt tvunget til å leve litt langsommere, være mer på ett sted og tatt beslutninger til det beste for oss alle – ikke bare for oss selv. Enkelte kommentatorer peker allerede på at det vi gjennomlever nå vil føre til varig endring i adferd og forbruk. Det hevdes at krisen vi er inne i nå ligner på den vi må søke å oppnå for å berge kloden vår fra klimakrisen. Om det blir slik vil bare tiden vise.

Jimmys påsketips

Til slutt må vi bare berømme alle som har deltatt i vår daglige påskekonkurranse på vår Facebook-side. Når dette skrives, har allerede over 550 svart på dagens spørsmål. Det er ennå ikke for sent å delta, og du finner dagens tips fra kommuneoverlege Jimmy Wikell og spørsmål her:

I går var det Helene Romundstad, Egil Hammervik og Marianne Resell som ble de heldige vinnerne av kaffekrus.

Nyt den siste påskekvelden og ta vare på hverandre!

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona