En kvinne i 30-årene i Orkland har fått påvist smitte i dag.

Dette er innlandssmitte fra Trondheim. Familien har allerede praktisert isolasjon. Smittecellen består bare av familiemedlemmer. Det går bra med kvinnen. Det er ikke behov for sykehusbehandling.

Totalt er det nå 14 personer som har fått påvist koronavirus i Orkland. Syv personer er så langt friskmeldt.


orkland.kommune.no/korona