Den tradisjonelle 17. maifeiringen i Orkland blir avlyst. Nå planlegges det alternativ markering av nasjonaldagen.

Myndighetene har med bakgrunn i koronaspandemien bestemt at det ikke åpnes for store kultur- og idrettsarrangementer før 15. juni. Mange norske kommuner er nå i ferd med å avlyse 17. maifeiringen med bakgrunn i dette.

Orkland kommune har bestemt å avlyse med samme begrunnelse. Derfor blir det ingen tradisjonell 17. maifeiring med barnetog og samlinger på skoler og i grender i år. 

Det skal imidlertid nedsettes en arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulighetene for en alternativ markering av nasjonaldagen. Målet er å få til dette på en god måte innenfor gjeldende smittevernregler, og i dialog med de lokale 17. mai-komiteene.

Detaljene for gjennomføringen er ikke klare, men det vil bli sett på flere ulike muligheter. Det blir vurdert alternativer der innbyggerne kan involveres på ulike måter. I tillegg vil det ses på muligheter for å benytte digitale kanaler for formidling av innslag.

Et ferdig program for nasjonaldagen skal etter planen være klart i løpet av de neste ukene, og det vi bli fremmet en sak for behandling i formannskapet 29. april.


orkland.kommune.no/korona