På grunn av smittesituasjonen innkalles formannskapet i Orkland kommune til et ekstraordinært møte i morgen, onsdag 30. desember klokken 09:00.

Det har vært en julehøytid med en god del smittetilfeller i Trøndelag. Også i Orkland og nabokommunene har det vært påvist flere nye smittetilfeller. Noen kommuner har innført skjerpede smitteverntiltak, og flere vurderer det samme.

På møtet i morgen skal orklandpolitikerne ta stilling til om man skal vedta en midlertidig forskrift om å innføre ytterligere lokale tiltak hos oss. I klartekst betyr det at man skal ta stilling til om det skal innføres strengere regler enn de nasjonale som gjelder i kommunen per i dag.

På grunn av situasjonen vil formannskapsmøtet foregå digitalt. Vi sender møtet på KommuneTV slik at du kan følge debatten og få med deg hva som blir bestemt. Du kan følge møtet ved å følge lenken under:


orkland.kommune.no/korona