Norske grunneiendommer identifiseres med kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer. Under disse igjen kan det opprettes fester og seksjoner.

1.januar 2020 blir Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord til Orkland kommune. Mange eiendommer vil da få tildelt nytt gårdsnummer.

I Meldal endres gårdsnummeret ved at det legges til 400. For eksempel vil gårdsnummer 26 bli til 426, gårdsnummer 170 blir 570 og så videre. I Agdenes endres gårdsnummeret ved at det legges til 700, og i Snillfjord 900. Orkdal beholder sine eksisterende gårdsnummer. Unntaket er gårdsnummer som i dag er høyere enn 300, men dette gjelder hovedsakelig trafikkareal.

Bruksnummer og eventuelt festenummer eller seksjonsnummer blir ikke endret.

Ta kontakt med kommunen hvis du lurer på noe rundt dette.

gards_bruksnummer_orkland_2.png