Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har besluttet å åpne for at de organisasjonene som ikke søkte om drifts og aktivitetstilskudd innen fristen 1. april nå får mulighet til å søke på en ekstra tildelingsrunde i høst. Begrunnelsen for dette er at mange frivillige organisasjoner ikke var i drift i første halvår på grunn av koronasituasjonen.

Søknadsfristen er 15. oktober. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

Tilskudd i Orkland