Frivillige organisasjoner i Orkland kommune kan nå søke om drifts- og aktivitetstilskudd. Søknadsfristen er 1. april.

Idrettslag som er organisert gjennom Norges Idrettsforbund trenger ikke sende inn egen søknad, ettersom disse organisasjonene blir ivaretatt gjennom Orkland idrettsråd. Vi oppfordrer alle øvrige frivillige organisasjoner i Orkland kommune om å søke om tilskudd til sin organisasjon.

Tilskuddsordningen har som primært formål å stimulere frivillige organisasjoner til egenaktivitet, kontinuitet, kulturell opplevelse og utvikling. Følgende kategorier av organisasjoner kan søke:

  • Barn og unge
  • Velforeninger og grendelag
  • Grendehus og forsamlingshus
  • Humanitære organisasjoner og pensjonistforeninger
  • Kunst og musikk
  • Kulturarv og kulturvern
  • Friluftslivsformål
  • Idrett utenfor Norges idrettsforbund (NIF)

Retningslinjene for tildeling kan du lese her:

For å komme i betraktning må organisasjonen sende inn søknad innen søknadsfristen som er 1. april.

Det kan kun søkes digitalt. Søknadsskjemaet finner du her:

Har du spørsmål, kan de rettes til Orkland kommune på telefon 72 46 73 00 eller e-post postmottak@orkland.kommune.no