- Vårt hovedinntrykk etter ei uke på Gjølme skole er at her ble vi møtt av en inkluderende gjeng med elever og ansatte som ønsker utvikling.

Dette skriver de eksterne vurdererne som har sett på om verktøy og arbeidsmetoder knyttet til digitalisering benyttes slik at elevene lærer bedre på Gjølme skole.

På rett vei

De to eksterne vurdererne Gunhild Viggaklev og Anders Gausen fra Skaun ungdomsskole har sett på Gjølme skoles vei gjennom digitalisering og endring.

En lignende skolevurdering med samme tematikk ble gjennomført for noen år siden, og det er helt tydelig at skolen er på rett vei.

Hva er ståstedsanalyse?

Ståstedsanalyse er et verktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Metodikken fra Utdanningsdirektoratet tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt.

Ut fra resultatene av denne analysen og eventuelle andre undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen. Digitaliseringen av norske skoler er et viktig område, hvor utviklingen går raskt. Digitalisering har store konsekvenser for skoleeier, ansatte, foresatte og elever.

- Foresatte var godt fornøyd med samarbeidet med Gjølme skole, og ser at de er midt i en stor endring, sier Anders Gausen i en artikkel om skolevurderingen på Trøndelag sørvest, Lakseregionen sine nettsider.

Bilde av Gjølme skole
Gjølme skole ligger idyllisk til i lia ovenfor tettstedet Råbygda med utsikt utover Orkdalsfjorden. Skolen ble bygget i 1966, og i 1991 utvidet og samlokalisert med Gjølme barnehage.​ 

Elevene har god digital kompetanse

Det vanker mye skryt til skolen i rapporten (sitat fra rapporten):

«Det er tydelig at elevene har god digital kompetanse og vet hvordan de skal bruke den på en hensiktsmessig måte».

«Elevene har det meget klart for seg hva nettvett og god etikette på nett er».

«... et personale med en del klare karaktertrekk: hardtarbeidende, fellesskapsfokuserte, framoverlente og åpne for læring.»

Det er naturligvis også forbedringsområder som rapporten peker på.

- Vi utfordret Gjølme skole til å passe på at selv om de nå er i en helt nødvendig prosess, skal de reflektere over om de har en god balanse mellom digital læring og tradisjonell læring uten skjerm. Både foresatte, lærere og elever kan kjenne på en skjermtrøtthet som vi skal ta på alvor, skriver Gunhild Viggaklev i tidligere nevnte artikkel.

Superstolt rektor

- Jeg er superstolt av elever og lærere på Gjølme skole. Vi har kommet langt når det gjelder digitalisering og digital transformasjon. Det var en god opplevelse å ha skolefolk til å se oss i kortene. De hadde et kvalifisert, kyndig og pedagogisk blikk på vår hverdag. De fikk se oss som vi er, understreker rektor Ann Oline Vuttudal.

Hun er godt for nøyd med at de eksterne vurdererne fremhever både høy trivsel og høyt læringstrykk som viktige kjennetegn ved Gjølme skole.

- Fra et lederperspektiv må jeg si det er en fornøyelse å jobbe med dette personalet. Jeg vil påstå at vi har kommet langt i arbeidet med å få til gode strukturer i det profesjonelle læringsfellesskapet vårt. Og selvfølgelig er det variabelt hvor langt de forskjellige pedagogene har kommet i sin digitale utvikling, presiserer Vuttudal og viser til tittelen på rapporten «Vi e itj nå redd for å prøv» er betegnende for grunnholdninga på skolen.

ann_oline_vuttudal_COL_500.jpg
Ann Oline Vuttudal er rektor på Gjølme skole.

Velger fortsatt analoge verktøy når det er best

Hun understreker at det er en faglig konsekvens av at de gjennom målrettet arbeid med digitalisering har blitt mer og mer bevisste på at de digitale hjelpemidlene kun er verktøy for nå målene i elevenes læring.

- Det er ikke et mål i seg selv å jobbe på et nettbrett eller bruke en bestemt app. Vi i personalet har utviklet så mye digital kompetanse at vi fortsatt velger analoge verktøy når de er mest hensiktsmessige for elevenes læring, avslutter hun.

Hele rapporten leser du her:

Det ble nylig gjennomført en digital ståstedskartlegging knyttet til det politiske nivået sin rolle i regi av DigiTrøndelag:

Orkland kommune vedtok i 2021 en egen temaplan for digitalisering som gir retning for arbeidet: