I dag har 4 personer blitt friskmeldt i Orkland kommune, og det er ikke flere med påvist smitte. De som er friskmeldt har fulgt restriksjoner og råd på en forbilledlig måte. Dermed er totalt 11 friskmeldt av de 18 påviste tilfellene i Orkland. De 7 som gjenstår har det bare bra, og vil bli friskmeldt om kort tid. Men vi er avhengige av at vi fortsetter innsatsen i flere måneder.

Det er så langt i dag tatt 4 nye prøver.

Status Orkland

Det er nå 2 pågående smitteceller i Orkland, mens 3 smitteceller er lukket og avsluttet. Den første og største smittecellen blir lukket i løpet av neste uke om alt går som planlagt. Bare 1 av de med påvist smitte i Orkland har vært innlagt på sykehus. Ingen er på sykehus per i dag.

Om vi ser på tallene så langt for Orkland, så har vi hatt personer med påvist smitte i alderen 1-62 år. De 4 barna som har fått påvist smitte har det veldig bra, og har bare hatt veldig lette symptomer.

De vanligste symptomene

Gjennomsnittlig tid fra symptomer til friskmelding har vært 16,3 dager i vår kommune. Det er viktig å presisere at dette er basert på et begrenset erfaringsgrunnlag.

De vanligste symptomene er tomhetsfølelse i kroppen, vondt i muskler, samt tap av lukte- og smaksans. De symptomene som har blitt mye omtalt i media har ikke vært like vanlige. Det vil si at man er tungpustet, hoster eller har høy feber. Vær derfor obs på hele spekteret av mulige symptomer.

I Orkland har vi også hatt påvist smitte hos per 2 personer som er i definerte risikogrupper. Det er veldig gledelig at de har blitt frisk uten noen form for behandling.

Til sammen er det tatt 436 prøver i Orkland. Dette er noe over landsgjennomsnittet.

Fortsett å følge anbefalinger og regler 

Vi opplever at flesteparten av befolkningen i Orkland følger anbefalinger og regler. Dette er helt avgjørende for at det gått så bra. Det er vi veldig takknemlige for, men vi må være forberedt på å gjøre dette i flere måneder framover. 

Nå må vi ikke bli slappe! Det er naturlig at det blir flere tilfeller når det lettes på tiltakene over påske, blant annet med åpning av skoler og barnehager, samt at vi ikke lenger har et lokalt vedtak knyttet til karantene og innreise. 

Da er det enda viktigere å følge regler og anbefalinger!

Husk konkurransen

Vi fortsetter med påskekonkurransen på Facebook hvor kommuneoverlegen er på rundtur i Orkland, og han gir tips både i dag og i andre påskedag for tiltak vi alle bør følge. I dag tar han for seg symptomer. Hver dag trekker vi 3 vinnere av Orkland kommunes flotte kaffekurs. Engasjementet er enormt. For oppgaven på påskeaften fikk vi nesten 500 svar! Videoen for dagens konkurranse ser du her:

Jimmy påsketips – første påskedag

Hvor er Jimmy i dag mon tro?

Næringslivet fortsetter å bidra

I går fortalte vi om at Rupro har laget et praktisk og rengjøringsvennlig smittevernstativ i rustfritt stål i samarbeid med Orkland kommune. Stativet kan stå utenfor pasientrom og gjør det enkelt for helsepersonellet å følge smittevernrutiner – og dermed unngå at smitte sprer seg fra rom til rom. Du kan lese mer her:

Smittevernstativ: Kontroll på smittevernutstyr for deg som jobber med isolerte pasienter

Orkland kommune har satt seg som mål å være næringslivskommune nr. 1. i Trøndelag. Da er det gledelig å se engasjementet og dugnadsånden som utvises også i næringslivet i kommunen i den spesielle situasjonen som vi er i nå. 

Tidligere har vi fortalt om Simpro som produserer smittevernutstyr til våre helsearbeidere. Andre bedrifter har gitt oss smittevernutstyr. En slik dugnadsånd setter vi veldig stor pris på.

Alle må bidra

Denne krisen får frem det beste i oss. Men husk – i en dugnad må alle bidra. Også du. 

Så fortsett å følge anbefalinger og regler!

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona