Formannskapet i Orkland vedtok i dag å forlenge den lokale forskriften angående korona som ble vedtatt 30. desember i fjor. Vi presiserer at denne kommer i tillegg til de nasjonale bestemmelsene som gjelder til og med 19. januar.

I et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 13. januar var det kun en sak på dagsorden. Saken dreide seg om forlengelse av den lokale forskriften som ble vedtatt på årets nest siste dag i 2020. Dette vedtaket hadde varighet til og med i dag, og måtte derfor opp til ny vurdering. Formannskapet vedtok enstemmig å videreføre den gjeldende forskriften.

I korte trekk betyr dette at følgende tiltak forlenges:

  • Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, utendørs i tett befolkede områder, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring.
  • Sosiale nærkontakter ut over egen husstand og i arbeidssituasjoner skal begrenses til ti per uke.
  • Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.
  • Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Du kan lese hele forskriften her:

De nasjonale bestemmelsene kan du lese her:

Statusrapport korona i Orkland kommune

I forkant av møtet, som foregikk digitalt, var det et felles møte for alle hovedutvalgsmedlemmer i kommunen. Der presenterte rådmann Ingvill Kvernmo en statusrapport for koronasituasjonen i Orkland kommune. Den kan du se her:


orkland.kommune.no/korona