Representanter for Orkland ungdomsråd var nylig på fire dagers besøk på Stortinget og Utøya. Der fikk de lære om hvordan vår nasjonalforsamling fungerer og styrket sin demokratiske kompetanse.

Ungdomsrådet, som består av i alt 13 representanter, skal være de unges talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende funksjon for Orkland kommune. Rådet skal representere ungdommens interesser og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom, i tillegg til å ta opp egne saker.

Stortingets yngste

Torsdag 21. april reiste seks representanter fra Orkland ungdomsråd sammen med ungdomslederne Tone Løkstad og Johan Flønes til hovedstaden. Det ble fire dager med spennende innhold for den engasjerte lille gjengen. Først på agendaen var besøk på Stortinget. Der hadde de fått avtale med 20 år gamle Maren Grøthe (Sp), som er valgt som vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag for perioden 2021-2025. Siden Ola Borten Moe for tiden er statsråd, møter Grøthe nå fast. Hun er dermed den yngste representanten noensinne som møter fast på Stortinget. Grøthe, som er medlem av utdannings- og forskningskomiteen, hadde sørget for et spennende program for besøket fra Orkland. De fikk treffe både representanter, sitte i galleriet i stortingssalen under votering, høre historiske tilbakeblikk og lære om hvordan Stortinget fungerer.

Lære for å lære andre

Etter en natt på hotell gikk ferden videre til Utøya på fredag. Der deltok ungdommene hele helga på demokrativerksted, et samarbeid mellom Utøya og Det Europeiske Wergelandsenteret. Der kan skoleelever, konfirmanter og engasjert ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber og idrettslag søke om å få delta. Tilbudet er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene. Slike samlinger varer i tre dager. Etter gjennomført program skal deltakerne være i stand til å gjennomføre aktiviteter for andre ungdommer i sin hjemkommune.

Her kan du lese mer om demokrativerkstedet

Demokratisk kultur

Målet med aktiviteten i verkstedet er å styrke ungdoms demokratiske kompetanse – deres kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter. I programmet får deltakerne kunnskap om terrorangrepene 22.juli 2011 og mulighet til å dyrke sitt engasjement, lære om demokrati og medborgerskap. Det er også et sted for å få nye venner og hjelp til å gjennomføre aktiviteter med andre ungdom i etterkant av samlingen. Læringstilbudet bygger på en forståelse av at demokratiet må forankres i verdier, holdninger og praksis, det vil si i en demokratisk kultur som skapes og fremmes av demokratiske medborgere.

Motivasjon og inspirasjon

Demokrativerkstedet varte fra fredag til søndag ettermiddag, og ungdommene overnattet i hytter på Utøya. Det var bred enighet blant deltakerne fra Orkland at oppholdet i Oslo og på Utøya hadde vært svært nyttig på flere måter. Det er liten tvil om at oppholdet på øya med sin historie etterlater et følelsesmessig inntrykk. I tillegg fikk deltakerne ny kunnskap og ikke minst motivasjon og inspirasjon til videre arbeid. Ungdommene har fått med seg mange nyttige verktøy og aktiviteter som skal tas med inn til resten av rådet, og som igjen kan brukes ut i skoleklasser og på arrangementer. Ungdomsrådet jobber for tiden med en egen spørreundersøkelse for å få fram ungdommens stemme når det gjelder fritid og fritidstilbud i kommunen. Resultatene i den kan gi verdifulle innspill i kommunens arbeid med barn og unge.