Ekstremværet «Gyda» gjorde omfattende skader på bygningen som blant annet inneholder svømmebasseng, garderober og kultursal. Deler av bygningen vil tas i bruk fra 1. mars, mens resten sannsynligvis blir stengt til årsskiftet.

Idrettsbygget på Løkken Verk fikk omfattende skader etter tilbakeslag av kloakk under ekstremværet «Gyda» i januar. Siden da har bygget vært stengt for bruk. Forsikringsselskapet antydet i at hele bygget ville bli nedstengt i seks måneder på grunn av felles ventilasjonsløsning, men tekniske løsninger gjør at deler av bygget nå kan åpnes mye tidligere.

Åpner for utleie

- Vi får nå lagt til rette for at deler av bygget kan benyttes av lag og foreninger, samt utleie til mindre arrangementer, sier avdelingsleder for formålsbygg, Ben Baldwin.

Det er lokaler i første etasje som nå vil bli tilgjengelige, det vil si storsal, foaje og kjøkken. Disse vil det etter planen være mulig å leie fra 1. mars.

- Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kun er to toaletter som kan benyttes i denne etasjen, slik at hver enkelt arrangør må vurdere om dette er tilstrekkelig, sier Baldwin, som presiserer at dersom arrangører har behov for adkomst i kjelleretasjen, må vaktmester kontaktes på forhånd. Dette gjelder kun dersom varer eller utstyr skal hentes ut fra lager, for eksempel av musikkorpset.

Omfattende skader

Ifølge takstrapporten stod det kloakkvann cirka 10 centimeter over gulvet i arealet som er beregnet til å omfatte i alt 850 kvadratmeter. Det gjelder hele garderobeanlegget, vrimlearealet, samt en mindre skade i kultursalen Malmstua. Baldwin opplyser at adkomsten til Malmstua og garderobeanlegget i kjelleretasjen vil være avstengt mens reparasjonsarbeider pågår. Det vil også gjelde for svømmebassenget fordi garderobeanlegget ikke er mulig å benytte.

- Kjelleretasjen er nå isolert som skadeområde fra resten av bygget, og det er etablert undertrykk i kjelleren slik at det kan foregå uttørking av de skadede områdene, sier Baldwin, som opplyser at mesteparten av tida vil gå med til uttørking av betonggulvet, noe som erfaringsvis tar svært lang tid.

Kan bli stengt til årsskiftet

Det er tidligere antydet at stengingen vil kunne vare opptil seks måneder, men han mener dette kan være et for optimistisk anslag. Ut fra tilsvarende skadeomfang på bygg andre steder i landet mener han at dette kan ta vesentlig lengre tid enn først antatt.

- Jeg vil ikke være overrasket om det vi snakker om årsskiftet før vi er tilbake med normal drift i bygget, sier Ben Baldwin.