Enkelte yrkesgrupper har blitt spesielt framhevet under pandemien. Helsearbeidere og renholdere har fullt fortjent fått honnør for sitt arbeid. Mange fortjener ros – også de som har fått alle våre digitale hjelpemidler til å fungere.

- Vi hadde allerede en krevende tid da pandemien rammet, og var midt i innspurten med å få på plass de siste 200 kommunalt ansatte digitalt over i Orkland. Koronaviruset kastet rundt på alle planlagte oppgaver.

Ronny Mehlum sitter for en gangs skyld rolig bak skrivebordet på kontoret i rådhusets sokkeletasje. Intervjuavtalen er gjort for to dager siden for å sikre at lederen for kommunens IT-avdeling tar seg tid til en prat om hvordan det har vært å håndtere situasjonen siden 12.mars.

Ronny Mehlum lys utgave_1200x900.jpgRonny Mehlum leder en avdeling med et bredt kompetansefelt som stadig er i endring. Foto:Steinar Larsen

Mye som skal på plass

- For det første har hele kommunesammenslåingen vært en krevende tid for oss, sier Mehlum, som leder en stab på 12 ansatte.  Den skal blant annet drifte alle digitale løsninger for kommunens ulike fagområder. Det har et vært et omfattende arbeid med anbudsinnhenting, utfasing av gamle system og innføring av nye. Det har eksistert mange ulike løsninger i de fire «gamle» kommunene. Når alt skal samordnes blir det nødvendigvis mye som skal på plass, ikke minst når det gjelder å få gamle data over i nye system.

Endring over natta

Pandemien fikk umiddelbare konsekvenser for IT-avdelingen. Da Erna stengte landet torsdag 12. mars besluttet ST. Olavs hospital at Orkdal sjukehus skulle holdes smittefritt.  Derfor måtte legevakten flyttes ut av bygningen. Som vertskommune ble Orkland bedt om raskt å finne egnede lokaler for tjenesten. Allerede mandagen etter var helsestasjonen på Bårdshaug flyttet til Folkehelsesenteret og legevakten flyttet inn. For IT-avdelingen innebar dette at alt av systemer og maskiner måtte flyttes fra sykehuset til kommunens lokaler og være operativt fra dag en.

- Til og med den store og tunge betalingsautomaten møtte sin overmann, smiler Mehlum, som forteller historien om da IT-konsulent Morten Kvåle egenhendig bar den tunge automaten på størrelse med en vaskemaskin ut fra sykehuset. Alle som kjenner Morten, vet at han er en relativt røslig kar som måler 2,04 meter på strømpelesten.  

Morten Kvåle forfra_1200x1090.jpgMorten Kvåle kom fra stillingen som IT-ansvarlig i Snillfjord kommune, og er etter sammenslåingen ansatt som fagleder på avdelingen. Foto: Steinar Larsen 

Hjemmekontor

- Legevaktflyttingen ble første prøvestein for oss. Det neste var å tilrettelegg for alle som skulle over på hjemmekontor. Det krevde både nye installeringer og utvidelse av antall lisenser. Heldigvis, sett i etterkant, var det en genistrek at Microsoft Teams, arkiv- og økonomisystem allerede var på plass. Jeg har hatt kontakt med flere sammenslåtte kommuner der det ikke var tilfelle, noe som har ført til store utfordringer, sier han.  

Innføring av hjemmekontor utløste, naturlig nok, et stort behov for support, og til tider var det en telefonstorm til avdelingen. Men det løste seg etter hvert godt, ifølge IT-lederen, som benytter anledningen til å gi honnør til kommunalt ansatte som viste forståelse i en situasjon der det var et stort press for å kunne være operativ innenfor de ulike tjenesteområdene hjemmefra.

Hjemmeskole

Den tredje store utfordringen som raskt dukket opp, var da undervisning av skoleelevene skulle foregå via nett.

- Skole-PCer som skulle tas med hjem var ikke satt opp for å fungere i de tusen hjem, for å si det sånn. Problemet var knyttet til å koble seg på trådløst nett. Det ga oss mye arbeid, et arbeid som til tider satte oss i et krysspress – skole versus helse.  Men etter stor innsats fra de ansatte ved avdelingen løste flokene seg etter hvert, sier Mehlum, som i tillegg til egne ansatte trekker fram IT-ansvarlige på de enkelte skolene som bidro i stor grad for å løse situasjonen.

Motivert gjeng

Også IT-avdelingen ble pålagt hjemmekontor, noe som også skapte utfordringer. Mange overtidstimer og lite matpauser preget arbeidsdagen i nesten tre måneder. Mehlum vet at mange nå er slitne, selv om ingen klager.

Det er nemlig en svært motivert gjeng ansatte på IT-avdelingen. Midt i koronaperioden måtte avdelingen flytte internt på rådhuset for å frigjøre lokaler som skulle rehabiliteres. Selvsagt stilte folk på jobb og sørget for at de nå holder til i fine lokaler med plass til både ansatte og utstyr.

Ingvill Forfang_1200x900.jpgIngvild Forfang er eneste kvinne på avdelingen. Hun stortrives på jobben og anbefaler flere jenter å satse på yrkeskarriere innen IT. Foto:Steinar Larsen

Rekrutterer ungdom

De ansatte har ulike spesialområder knyttet til kommunale fagområder, samtidig som alle har god generell IT-kompetanse. Avdelingen er kjent for å gjøre en svært god jobb i forhold til lærlinger. Gjennom mange år har de hatt et godt samarbeid med Meldal videregående skole om fagopplæring. Hvert år rekrutteres en ny lærling, noe som resulterer i at man til nesten enhver tid har tre lærlinger på ulike stadier i utdanningsløpet.  Den bevisste satsingen på ungdom har ifølge Mehlum resultert i at mange har fått seg ordinære jobber innen faget.

- Å ha læretid i en kommune gir en bred plattform rent faglig og vi ser at lærlinger som har vært hos oss er attraktive i arbeidsmarkedet. Vi har i tillegg et godt samarbeid med både Rosenvik og Nav og har fått tilbakemelding om at måten vi motiverer ungdom til å ta fagutdanning har gitt mange det nødvendige «kicket» til å velge IT som område.

Arvid Isdal[1].JPGArvid Isdal startet som lærling i IT-avdelingen og fikk engasjement etter avlagt fagprøve. Nå venter nye utfordringer hos IT-konsulentselskapet Biztek på Orkanger. Foto: Steinar Larsen 

Utvidet nerdebegrep

Mange har kanskje et stereotypt bilde av hvordan IT-ansatte er som mennesketyper. Noen ser for seg bleke nerder, henslengt i en sofa med colaboks og snuseske i en armlengdes avstand. Det inntrykket stemmer nok bare til en viss grad.

- Det er stor takhøyde hos oss. Ordet nerd er en hedersbetegnelse, men det innbefatter langt flere, og andre, egenskaper enn beskrivelsen over. Hos oss er folk svært forskjellig, og det er lov å være seg selv. Samtidig er vi svært bevisst på at vi jobber med folk og skal håndtere problemstillinger på en god og kundevennlig måte.

Ny hverdag

Han er opptatt av at avdelingen skal være i takt med utviklingen, og gjerne noen steg foran. Kommunalt IT-arbeid er i rivende utvikling og fra å serve ansatte med fagsystem vil hverdagen etter hvert i større grad bestå i digitalisering av tjenester for befolkningen.

- Det vil kreve en annen type kompetanse, noe vi allerede er i gang med å forberede oss på, sier Ronny Mehlum, som nå kan love at innen sommerferien vil prosessen med å få de resterende brukerne digitalt over i Orkland være fullført.