Den store dramatikken uteble heldigvis, men flere har fått merke ekstremværets herjinger. Mange har vært i sving for å forebygge og holde oversikt over situasjonen. Orkland kommune vil takke for godt samarbeid med involverte parter og frivillige.

Beredskapsleder i Orkland kommune, Arnt Tronvoll, kan tillate seg å puste lettet ut etter noen dager med besøk av ekstremværet «Gyda». Som koordinator har han god oversikt over hendelser og potensielle situasjoner som kunne fått betydning for innbyggerne.

Veier åpner igjen

En rekke veier har vært stengt, og noen av dem blir stengt i lengre tid før de kan åpnes igjen. Politiet melder imidlertid i formiddag at E39 over Søvasskjølen er åpnet og at fylkesvei 65 fra Storås i retning Rindal blir åpnet i løpet av dagen. Det meldes imidlertid at E39 ved Vinjeøra vil bli stengt over lengre tid, så de som har tenkt seg i den retningen må finne alternative kjøreruter.

Idrettsbygget er stengt

Vi har hatt flere mindre skred og situasjoner med vanninntrenging i bygninger. En av de offentlige bygningene som er berørt er Idrettsbygget på Løkken. Det har ført til at bygget vil være stengt i flere uker, noe som vil berøre både svømmebasseng og kulturscene. I forkant av «Gydas» ankomst var det knyttet bekymring i forhold til Orkla. Trønderenergi og NVE har hele veien hatt god oversikt over utviklingen og kunne forholdsvis tidlig berolige med at elva ikke ville utgjøre noe stor fare.

Røde Kors patruljerte boligområder

Bekymringen var imidlertid større i forhold til andre vassdrag, spesielt Kvamsbekken og Follobekken. I går ettermiddag kom det meldinger om at Byavatnet ville gå over sine bredder og øke vannstanden i vassdraget betraktelig. Innbyggerne som potensielt kunne bli berørt ble varslet med kommunens SMS-tjeneste og Orkland Røde Kors bidro med patruljering i boligområdene. De målte også vannstandsutviklingen utover kvelden og natten. I halv to-tiden begynte vannstanden å gå ned og risikoen for oversvømmelse var over. Gjennom gårsdagen hadde tekniske tjenester i Orkland kommune iverksatt tiltak langs vassdraget med fjerning av ismasser ved bruer og det ble benyttet pumper for å lede vannet inn på ledningsnettet.

Målrettede tiltak har virket

Leder for tekniske tjenester, Nils Arne Sletvold, roser både egne mannskap og private entreprenører som har bidratt, ikke bare i Kvamsbekken og Follobekken. Det har vært iverksatt tiltak flere andre steder i kommunen der det har vært fare på ferde. Det er liten tvil om at denne innsatsen har vært helt vesentlig for å unngå enda større skader på infrastruktur og boligområder.

Dropp hytta i helga!

Under ekstremværet har situasjonen vært fulgt tett av nødetater og fagmyndighetene. Gjennom digitale koordineringsmøter har kommunen, Trønderenergi, NVE, Orkland politistasjon og legevakten ved St. Olavs hospital utvekslet informasjon som har vært til stor nytte for å håndtere situasjonen.

Selv om «Gyda» nå har rast fra seg minner NVE om at jord- og snøskredfaren på ingen måte er over og henstiller folk om å være svært aktsomme også i dagene som kommer. Det er grunn til å advare mot helgeutfarten, det kan du lese mer om i artikkelen under fra Trøndelag fylkeskommune.

Advarer mot helgeutfarten

En stor takk fra Orkland kommune for godt samarbeid!