Kvelden og natten forløp med en god del mindre og mellomstore hendelser, men fortsatt store nedbørsmengder og snøsmelting gjør at kommunen og øvrige instanser holder høy beredskap.

I formiddagens møte mellom Orkland kommune, Trønderenergi, NVE, politiet og legevaktsentralen ble situasjonen oppsummert med at det første døgnet har forløpt uten den største dramatikken, men at vi fortsatt må være forberedt på hendelser av ulik art.

Flomtopp ved midnatt

Det vil fortsatt regne mye hele dagen og kvelden, og flomtoppen i Orkla er ikke ventet før ved midnatt. Det antas at flomtoppen blir noe mindre enn først antatt med cirka 600 kubikkmeter vann per sekund ved Bjørsetdammen. Isgang er ikke noe problem i elva og NVE forventer ingen spesielle problemer knyttet til Orkla.

Sideelver og bekker

Det er imidlertid mer bekymring knyttet til sideelver og bekker. Utover torsdagen er det spesielt Kvamsbekken og Follobekken som volder bekymring. Kommunen har derfor i løpet av dagen fjernet is på steder hvor det har vært tilløp til is-propper. Beboere langs bekkene er informert med egen SMS-melding og kommunen vil informere dem videre på samme måte dersom det blir nødvendig. Dette er en tjeneste vi kan benytte for alle innbyggere i kommunen. Er du usikker på om du er påmeldt tjenesten?

Sjekk her!

Hendelser

Klokken 07:00 i morges ble det igangsatt et arbeid med å bygge opp et flomvern ved Båtaberget i Gjølmeslien. I løpet av kvelden, natta og dagen har det vært en rekke små og mellomstore hendelser i Orkland. Her er en kort oversikt over noen av dem:

  • Skred i Bergslia. Tekniskvakt var på stedet og maskiner ble tilkalt. Henvendelsen er meldt til NVE.
  • E39 stengt over Søvasskjølen.
  • Veg over Skulmoen ødelagt på to steder. Noen beboere ble innesperret, men vegen er nå åpen mot Svorkmo.
  • Eldalsvegen er stengt.
  • Vegen stengt over Skaunaskogen ved Byavatnet.
  • Vann over veien nord for Solbukrysset. Politipatrulje sendt til stedet.
  • Telefonutfall to steder i Orkland. Telenor arbeider med å rette feilene.

Ikke senk guarden!

Det har vært flere mindre hendelser i løpet av dagen, og vi må fortsatt forvente flere utover ettermiddagen, kvelden og natten. Det er fare for kjelleroversvømmelser flere steder. Det er varslet både jord- og snøskred. Vi vil fortsatt anmode innbyggerne om å ikke oppsøke vassdragene eller terrenget for øvrig. Orkland kommunen følger situasjonen tett samme med de øvrige instansene og har digitale møter både nå i ettermiddag og i morgen tidlig. Alle involverte instanser er i beredskap og er parat til å håndtere situasjoner når de måtte oppstå.

Selv om det er varslet reduserte nedbørsmengder utover natta er det ventet at ettervirkningene av «Gyda» vil vare en stund. Damen er ikke til å spøke med og det er ingen grunn til å senke guarden.

Her kan du lese mer om håndteringen av «Gyda» i Orkland kommune