Rådet om å være hjemme i fire døgn etter positiv test er nå opphevet av regjeringen.

Du holder deg hjemme om du føler deg syk. Føler du deg veldig dårlig, så tar du kontakt med lege som undersøker og avgjør hvilke prøver som skal tas.

Registrering av positiv selvtest

Det er ikke lengre en generell anbefaling om testing for covid-19. For dere som fortsatt tar selvtest er det ønskelig at dere registrerer dette.

Vi ønsker at du registrerer deg elektronisk:

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Du kan fortsatt teste deg for covid-19, men det er nå ikke en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig på rådhus og kommunehus i åpningstiden om du ønsker å teste deg.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres.

Folkehelseinstituttet har laget følgende flytskjema:

Flytskjema covid 050422

Hva skal man gjøre ved positiv selvtest?

Dersom du har tatt en test som blir positiv, så gjelder fortsatt rådet om å holde seg hjemme så lenge du er syk. Er du så dårlig at du må undersøkes av lege, så tar du kontakt med fastlege eller legevakt.

Det er ikke anbefalt bekreftende PCR-test lengre.

Hva skal man gjøre ved negativ test?

Dersom du har tatt en test som blir negativ er rådet å holde seg hjemme når du er syk.

Test til bruk i koronasertifikat

Test til koronasertifikat skal som hovedregel ikke gjøres hos fastlege eller legevakt. Om du trenger en test i forbindelse med feriereise for å oppfylle krav i koronasertifikat, så er dette ikke helsehjelp og du må påregne at du må betale testen og ta den hos en privat tilbyder. For at en test skal være gyldig i koronasertifikatet må den tas profesjonelt.

Negativ koronatest, vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom inngår i koronasertifikatet. Koronasertifikatet innenlands er avviklet, men finnes fortsatt for bruk i EU/EØS. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til.

Mer informasjon: