Orkland kommune oppretter nå et nytt kontakt-tilbud som følge av koronautbruddet. Dagens situasjon ser ut til å vare en stund og kan bli vanskelig for mange - av ulike årsaker. Derfor ønsker vi å være i forkant og komme i kontakt med deg via vår chat-tjeneste.

Tilbudet er til alle barn og unge, men også foreldre og foresatte. Vi har fra før en telefontjeneste for barn og unge, men mener at chat som plattform passer de yngste bedre, og terskelen for å ta kontakt blir lavere.

Vi som betjener chatten er fagpersoner innen psykisk helse som arbeider med barn, unge og deres familier.


orkland.kommune.no/korona