Det har vært en hektisk dag med smittesporing og testing etter at vi i går kveld fikk melding om at en person med påvist sør-afrikansk variant har vært i Orkland fredag 12. februar. Til sammen 48 personer er testet både med hurtigtest og såkalt PCR-test som sendes til St. Olavs Hospital for analyse. Alle hurtigtester er negative. Til sammen er ca. 150 personer satt i karantene.

Dette er en hendelse som berører mange personer og familier i Orkland. Smittetilfellet med sør-afrikansk variant berører flere kommuner siden dette var en person som reiser i jobben sin. Personen som er smittet med sør-afrikansk variant er bostedsregistrert i Trondheim.

Orkland kommune gikk ut i går kveld og informerte om hendelsen og oppfordret alle som fredag 12. februar hadde vært på Møller Bil Orkdal mellom kl. 09.00 - 12.00, Toyota Bilia Orkanger mellom kl. 12.30 - 14.30 og Rema 1000 Amfi OTI kl. 14.45 - 15.30 om å ta kontakt med koronatelefonen og registrere seg.

Sak publisert mandag kveld 15. februar:

Koronatelefonen åpnet i dag 2 timer tidligere – det vil si kl. 08.00. Det har vært en svært hektisk dag for de som har betjent koronatelefonen, de som har jobbet med smittesporing og de som har testet.

Testingen ble utvidet til kl. 16.00 slik at vi fikk testet alle som meldte seg.

Du må melde deg om du ikke har registrert deg

Var du på de aktuelle stedene til de angitte tidspunktene, men har ennå ikke tatt kontakt med oss?

Da skal du og dine husstandsmedlemmer bli hjemme i morgen og du må ringe koronatelefonen på tlf. 900 31 260 for å registrere deg. Koronatelefonen er åpen mellom kl. 10.00 - 14.00 onsdag 17. februar.

Hva er status så langt?

Det er etter smittekartlegging i dag 9 personer som er definert som nærkontakter etter å ha vært på jobb sammen med den smittede på Møller Bil Orkdal, Toyota Bilia Orkanger og Rema 1000 Amfi OTI. De er satt i karantene sammen med sine husstandsmedlemmer.

Det er i tillegg 39 personer som er satt i karantene som har vært på Rema 1000 Amfi OTI i det aktuelle tidsrommet. Også her er deres husstandsmedlemmer satt i karantene.

Alle disse 48 personene har testet negativt på hurtigtest. Det er i tillegg tatt ordinær PCR-test som er sendt til St. Olavs Hospital for analyse. Her får vi forhåpentligvis svar i løpet av morgendagen. Det eksakte tallet på familiemedlemmer som er satt i karantene er over 100 personer. Det gjør at så langt er altså ca. 150 personer satt i karantene i forbindelse med denne hendelsen.

Hvorfor settes flere i karantene nå enn tidligere?

De foreløpige erfaringene med den sør-afrikanske varianten viser at den er mer smittsom enn det opprinnelige koronaviruset. Orkland kommune følger den tydelige anbefalingen fra nasjonale myndigheter om å være mer påpasselig i oppfølgingen av slike hendelser.

Dette gjør at vi har valgt å sette husstandsmedlemmene til de 9 nærkontaktene i Møller Bil Orkdal, Toyota Bilia Orkanger og Rema 1000 Amfi OTI, samt de 39 personene som har vært på Rema 1000 Amfi OTI i de aktuelle tidsrommene i det som kalles prøvetakingskarantene frem til negativt prøvesvar på PCR-test foreligger.

Hva betyr dette for de som er berørt?

Kunder som bare har vært innom Rema 1000 Amfi OTI og handlet i det aktuelle tidsrommet:
De blir satt opp for test, blir testet og er i karantene frem til prøvesvar foreligger. Om prøven er negativ så opphører karantene og de kan gå tilbake til jobb, skole, barnehage osv. Da dette var en hendelse 12. februar, så viser erfaringstall at de skal være observante på eventuelle symptomer frem til 22. februar.

Får du symptomer, så setter du deg selv i karantene og bestiller ny test.

Familiemedlem/husstandsmedlem til person som har vært på Rema 1000 Amfi OTI i det aktuelle tidsrommet:
De settes i karantene sammen med den som var på butikken og er i karantene fram til negativt prøvesvar foreligger. Her var det noen som ikke hadde hørt om hendelsen før de allerede var på jobb eller skole. Da gjelder karantene fra det de kom hjem til negativt prøvesvar foreligger.

Det vil for eksempel si at om far var på Rema 1000 Amfi OTI i det aktuelle tidsrommet og er definert som kunde, så skal også hans barn og samboer bli hjemme fra jobb i morgen og frem til svar på PCR-test foreligger.

Ansatte Rema 1000 Amfi OTI, Møller Orkdal Bil og Toyota Bilia Orkanger:
De ansatte blir informert via sine arbeidsgivere hvordan de skal forholde seg.

Orkland kommune har hatt et godt samarbeid og tett dialog med virksomhetene som er berørt.

Hvorfor er det forskjell?

Når det gjelder de som har vært på jobb hos Møller Bil Orkdal og Toyota Bilia Orkanger, så er det veldig begrensede og oversiktlige områder den smittede har oppholdt seg i. Det er derfor begrenset med nærkontakter. Her er det flere rom og store arealer vedkommende ikke har vært i, slik at det er mange som ikke blir definert som nærkontakter.

Når det gjelder de som bare har vært innom Rema 1000 på Amfi OTI så er det mer uoversiktlig hvor vedkommende har vært. Hele butikken med unntak av lager og kontor er derfor vurdert som områder som vedkommende har hatt mulighet til å bevege seg i. Det er så stor variasjon for øvrige besøkende i det aktuelle tidsrommet for hvor lenge og hvor de har oppholdt seg at det har vært vanskelig å differensiere. Konklusjonen ble derfor at de alle settes i karantene og testes. De skal være i karantene frem til prøvesvar foreligger.

Følger nasjonale anbefalinger

Vi følger anbefalingene fra nasjonale myndigheter, men forstår at noen kan synes at dette er strengt. Forhåpentligvis kan mange gå ut av karantene etter negative prøvesvar på PCR-test allerede i morgen. Vi minner om at alle hurtigtester er negative.

Vi ønsker å takke alle som har tatt kontakt og som har vært flinke til å gi oss informasjon.


orkland.kommune.no/korona