- Denne oppgaven fenget virkelig og har skapt lagfølelse på tvers av klassetrinn.

Det sier Jo Husdal som er kontaktlærer for 6. klasse ved Gjølme skole. Sammen med kollega Marthe Rønning har han brukt tid på å finne på oppgaver som kunne fange interessen til elever som fortsatt ikke har fått komme tilbake til skolen. For skolen var det viktig med prosjekt som engasjerte hele mellomtrinnet, og der man hadde mulighet til gruppearbeid på tvers av klassene.

De unges arena

- Vi så at motivasjonen var dalende og at koronaperioden naturlig nok har gjort elevene mindre sosiale. Derfor fant vi ut at vi skulle prøve å finne oppgaver på en arena der mange av elevene virkelig er på hjemmebane.

Valget falt på spillet Minecraft.

Lego på nett

Minecraft er et svenskutviklet sandkassespill for PC, mobil og spillkonsoller, som lar spilleren bygge og rive ned konstruksjoner av kuber i en 3D-verden. For uinnvidde kan det kanskje best sammenlignes med en digital versjon av Lego. I dag eies spillet av Microsoft, og er det mest spilte i verden.

- I anledning koronasituasjonen har Microsoft gitt en gratis lisens beregnet for utdanning ut juni måned. Det måtte vi selvsagt benytte oss av, sier Husdal, som hadde ideen til oppgaven som elevene skulle løse.

Samarbeid på tvers

I forkant av prosjektet kalte lærerne alle elever i 5. til 7. trinn til et møte via Teams. Der ble det organisert 11 grupper bestående av 5 - 6 elever på tvers av klassetrinn. Oppgave: Bygg Gjølme skole i fellesskap ved hjelp av Minecraft. Elevene fikk oppgitt skolens vitale mål og det ble sendt ut bilder av bygningen tatt fra ulike vinkler.

Fordelte arbeidet

Fra mandag til torsdag i forrige uke møttes gruppene via Teams klokken 10:00 til 11:00. Der ble man enige om arbeidsfordeling og framdrift. Mellom arbeidsmøtene jobbet elevene selvstendig fra hver sin PC med å fullføre byggeprosjektet. Innleveringsfristen var torsdag 30. april klokken 14.00.

Bygger by

På grunn av noen tekniske utfordringer viste det seg imidlertid at det ikke lot seg gjøre for alle gruppene å bygge selve skolebygningen.

- Dette tok alle som en kreativ utfordring og valgte seg derfor andre byggeprosjekt. Det ble både egne husprosjekt, og 5.klasse har allerede bestemt seg for at de vil bygge en liten by som en forlengelse av prosjektet. I det hele tatt har dette prosjektet fungert som en vitamininnsprøyting for elevene, sier Jo Husdal.

Her kan du se noen av de innsendte bidragene


orkland.kommune.no/korona