Ved å bruke appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet (FHI) kan du hindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Den nye versjonen som kom i slutten av desember er helt frivillig å bruke og har 16-års aldersgrense. Ingen kan se om du melder smitte.

Den nye appen er en helt annen versjon enn appen som ble publisert i vår. Den bruker vesentlig mindre batteri, og det er ingen som kan se hvem du er, hvor du er eller hvem du møter.

Appen er også basert på åpen kildekode. Det vil si at kodingen i programmet er tilgjengelig for alle å se. Det er ingen skjulte koder, og følgelig kan alle som har nødvendige kompetanse se hva et dataprogram i åpen kildekode gjør og hvordan det gjør det. Det understrekes at Smittestopp samler ikke inn persondata om deg, og har derfor heller ikke noen tilhørende innsynstjeneste.

Smittestopp: Slik fungerer appen (1:07 minutter, 1:1-format) from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Tilgjengelig både for iPhone og Android-telefoner

Last ned appen (se etter Smittestopp med to p-er til slutt, den med én p er den danske)

Ingen kan se om du melder smitte

Hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke.

Verken du eller noen andre får vite hvem det gjelder, bare at du har vært i nærheten av noen som er smittet.

Åpen utviklingsprosess

Utviklingen av Smittestopp har vært en åpen prosess der alle som har vært interessert har hatt anledning til å følge med. Blant annet har FHI offentliggjort appens kildekode. En rekke eksterne aktører har både fulgt prosessen tett, og kommet med innspill til FHI underveis.

Det har vært et stort fokus på personvern. Løsningen følger retningslinjer fra EU på hvordan slike løsninger skal bygges.

Universell utforming-feil fikset

Den forrige Smittestopp-appen hadde noen feil vedrørende universell utforming. Nå er ny versjon ute - v.1.0.1. Nå er det mulig å navigere med tastatur for IOS-brukere. Skjermlesere leser nå opp tekst til alle bilder og logoer i appen.

Det engelske navnet for Smittestopp i App Store er endret fra Smittestopp 2 til Smittestopp. I tillegg har det blitt rettet mindre tekstfeil i appen.

Hva med den den gamle appen?

Du kan slette den gamle Smittestopp-appen hvis du fremdeles har den på telefonen. Den har ikke hatt noen forbindelse med server og ingen funksjon etter at den ble stoppet i juni.

Mer informasjon:

Information in several languages:


orkland.kommune.no/korona