I Orkland må du nå ha på munnbind på kjøpesentre, på bussen, i drosje, hos frisøren, på venterom hos lege og tannlege og når du skal hente barn i barnehagen. Blant annet. Men hva er godkjent som munnbind og hvordan bruker du det?

Det finnes to ulike typer munnbind:

Medisinske munnbind er engangsmunnbind produsert for bruk i helsetjenesten. De innfrir gjeldende standard.

Tøymunnbind er hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og de er laget av tekstiler eller andre vaskbare materialer. Disse er ikke definert som medisinsk utstyr og er derfor ikke omfattet av formelt regelverk. Etter hvert har det imidlertid kommet flere produkter på markedet som kan benyttes. Noen av dem har utskiftbart filter med god filtreringsevne.

Fungerer ikke

Bufflignende produkter, neckwarmer, headnecks, kjært barn har mange navn. Dette er produkter mange kjenner til og bruker som alternativ til skjerf eller for å dekke munn og nese når det er kaldt. Noen av produsentene har i løpet av pandemien utviklet produkter som tilfredsstiller kravene til å fungere som munnbind, enkelte av dem har også løsninger med filter. Har du imidlertid liggende slike produkter i kleshylla fra før pandemien oppstod, kan du være sikker på at de ikke kan benyttes som munnbind.

Felles for mange av disse produktene er nemlig at de ofte produseres i pustende, tynne og lette materialer. Derfor er de lite effektive mot spredning av aerosoler. Aerosoler er ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske. I denne sammenheng vil dette være partikler du puster ut gjennom nese eller munn.

Vondt verre

Studier viser til og med at bruk av produkter som nevnt overfor fører til mer spredning enn om man ikke dekket til ansiktet i det hele tatt. Materialet deler nemlig opp dråpene fra munnen til enda mindre partikler, noe som gjør at partiklene blir hengende lenger i luften enn om de ikke hadde passert gjennom materialet.

Tips om bruk av munnbind

Bruk av munnbind og tøymunnbind erstatter ikke andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1 meter. Dersom du benytter munnbind, anbefales medisinsk munnbind klasse I. Slike får du etter hvert kjøpt mange steder, inklusive på apotek. Medisinsk munnbind klasse II eller IIR og åndedrettsvern bør forbeholdes helsetjenesten.

Munnbind type 1Munnbind klasse 1.

Munn, nese og hake

Du må gjennomføre håndhygiene før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller tøymunnbindet. For at munnbindet og tøymunnbindet skal ha optimal effekt, må det sitte tett rundt hele omkretsen (munn, nese og hake) i hele perioden du bruker det. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken, eller flytt det opp og ned.

Folkehelseinstituttet har laget en liten video om hvordan du bruker munnbind.

Kastes i søppelkassa

Munnbind har begrenset effekt og levetid, og må byttes med jevne mellomrom, hvis det er fuktig eller tilsølt eller du tar det av for å spise. Munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom du har tatt det av. Det skal kastes i en vanlig søppelkasse etter bruk.

Tøymunnbind skal ikke tas på igjen før det er vasket. Det kan vaskes med annet tøy på minst 60 grader.

Unngå å berøre forsiden

Munnbind oppleves ofte som ubehagelig å ha på. Som regel vil personer som har munnbind på over tid, hyppig berøre både det og ansiktet forøvrig. Unngå å berøre forsiden på munnbindet og rengjør hendene dersom du gjør det. Unngå å berøre forsiden på munnbindet og deretter øyne eller ansikt.

Det er ikke alle som kan eller ønsker å bruke munnbind. Det kan være personer med kroniske lungesykdommer, personer som samhandler med døve, psykisk utviklingshemmede eller barn under 13 år. Da er det viktig at samfunnet rundt forstår og respekterer dette. Derfor - vis toleranse rundt munnbindbruk - både overfor dem som bruker det og dem som ikke gjør det.

Spørsmål om korona og vaksine?

Det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet er i gang. I Orkland startet vaksineringen forrige uke på sykehjemmne. Har du spørsmål om korona eller vaksinasjonsprogrammet? Vi minner om at du kan sende dine spørsmål på e-post til: 

korona@orkland.kommune.no

Vi vil svare deg så raskt vi kan.

Vi anbefaler også å følge med på de nasjonale nettsidene angående vaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider:


orkland.kommune.no/korona