Orkland kommune ønsker et aktivt samspill mellom kommune og frivilligheten. Derfor inviterer vi til frivillighetskonferanse torsdag 12. november.

En aktiv og levende frivillig sektor er en bærebjelke for et levende lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet av de siste årene. En god relasjon og dialog mellom kommunen og frivilligheten har stor betydning for hvordan vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn.

Samspill og samarbeid

Kommunen ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk og trenger innspill fra foreningene. Derfor inviterer vi alle frivillige lag og foreninger i Orkland til en frivillighetskonferanse torsdag 12. november klokken 18.00-20.30 i kommunestyresalen i Orkland rådhus

Tema for konferansen er: Samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen.

Vi har inngått en avtale med Frivillighet Norge som vil være ansvarlig for det faglige innholdet på kveldskonferansen.

Slik deltar du

På grunn av koronapandemien ønsker vi påmelding til konferansen. Påmeldingen sendes til: frivillighetskonferanse@orkland.kommune.no  

Det er begrensning på antall plasser, så her er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

I påmeldingen opplyser du om navn, telefonnummer, e-post og hvilken organisasjon du representerer. Vi prioriterer deltakelse av en person fra hver organisasjon.

Vi minner om at du kommer bare dersom du er frisk.

Arrangementet blir også sendt direkte på Orkland kommunes kommune-tv. Det blir mulighet for å gi tilbakemelding digitalt på kafedialogen om du følger lenken til kommune-tv. 

Ingvill_Kvernmo_COL_500.jpg

Rådmann Ingvill Kvernmo vil innlede på frivillighetskonferansen. Foto: Silje Asbjørnsen

Program - frivillighetskonferansen

  • Velkommen ved rådmann Ingvill Kvernmo
  • Presentasjon av deltakerne og dialog om kveldens tema v/Frivillighet Norge
  • Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger

-Fakta om frivillighet

-Frivillighetspolitikk, samspill og samarbeid mellom frivillighet og kommunen

-Hvordan skape større rom for frivillighet i kommunen?

  • Kafedialog der organisasjonene kan komme med innspill som beskriver egne utfordringer, ressurser og kommunens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten.
  • Oppsummering
  • Veien videre