Hvordan vil du at vår nye kommune skal utvikle seg fram til 2032? Hvordan opprettholde levende grendesamfunn og bysentrum? Hva skal vi leve av? Hva kan du bidra med i et grønnere samfunn? Nå kan du komme med dine innspill.

Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy for helhetlig planlegging. Her blir langsiktige utfordringer, mål og strategier for Orkland som samfunn og kommunen som organisasjon bestemt. Samfunnsdelen er overordnet alt av øvrig kommunale planer, og peker på hva vi skal satse spesielt på. Det betyr ikke at vi skal slutte med det som ikke nevnes, men hvor vi skal rette innsats og ressurser spesielt for å nå målene vi har satt. Satsingsområder og målsettinger er koplet til FNs bærekraftsmål, visjonen «Sammen bygger vi Orkland» og verdiene MODIG, KLOK og NÆR.

Det var opprinnelig planlagt å arrangere fysiske møter rundt omkring i kommunen. På grunn av koronasituasjonen blir det ikke gjennomført. Vi velger isteden å arrangere et webinar, onsdag 2. september klokken 19.00 der alle interesserte kan delta. Sendingen følger du på KommuneTV:

Program

  • Velkommen ved ordfører Oddbjørn Bang
  • Om samfunnsdelen ved rådmann Ingvill Kvernmo og kommunalsjef for samfunn, Petter Lindseth.
  • Kommuneplanens samfunnsdel fra et næringsperspektiv ved daglig leder Ståle Vaag, Orkladal Næringsforening
  • Spørsmål og svar

Dine spørsmål

Har du spørsmål om samfunnsdelen? Fyll ut skjemaet under. Frist for innsending er tirsdag 1. september. Spørsmålene vil bli besvart under møtet.

Spørsmålene kan dreie seg om alt som har med Orkland og framtid å gjøre, men vi anbefaler deg å lese plandokumentet først.

Les mer: