På grunn av høyt smittetrykk i Trøndelag, et økende antall nærkontakter ved smittetilfeller og reising over kommunegrenser, innføres det fra i dag besøksrestriksjoner ved sykehjem i Orkland kommune. Restriksjonene gjelder ikke ved besøk til beboere i omsorgsboliger.

Vi har de siste 14 dagene hatt tolv nye smittetilfeller av korona i Orkland. Syv av disse tilfellene dreier seg om smitte fra annen kommune i Trøndelag. Allikevel vil vi si at smittesituasjonen i Orkland per dato er under kontroll.  I flere av våre nabokommuner er imidlertid smittesituasjonen høy og gjennom julen har det vært utstrakt reising mellom kommuner, også med besøk på sykehjem. Nasjonale myndigheter anbefaler sterkt å redusere antall kontakter de neste to ukene. 

Vaksinasjonen starter

Denne uken starter vaksinasjonsprogrammet for covid-19 på våre sykehjem. Våre mest sårbare innbyggere har første prioritet når det gjelder vaksinering. Det å få inn smitte på våre sykehjem på dette tidspunktet vil få store konsekvenser. Det betyr at beboere må i isolasjon og vaksineringen av de høyest prioriterte vil risikere å bli utsatt i lengre tid. Det kan vi ikke risikere.

Derfor har Orkland kommune gjort følgende vedtak:

  1. Det frarådes besøk ved våre sykehjem de neste ukene.
  2. Skal besøk gjennomføres, begrenses det til maksimalt ett besøk av maksimalt to personer per beboer per uke. Unntak gjelder for beboere i terminal fase eller ved akutt forverring. Da avtales besøk individuelt.
  3. Besøk foregår på besøksrom med unntak av der beboere ikke kan flyttes.
  4. Besøkende fra røde kommuner frarådes å gjennomføre besøk. Besøk kan unntaksvis gjennomføres ved akutt forverring eller terminal fase.
  5. Besøkende skal ikke ha symptomer på forkjølelse med hoste, sår hals, tapt lukt og smaksans, tungpustethet eller feber med mere.
  6. Besøkende som er i karantene eller isolasjon har ikke anledning til å besøke sykehjem. 

Vedtaket innføres med virkning fra 05.01.2021 og gjelder til og med 12.01.2021. Vedtaket kan forlenges med en uke av gangen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3 og § 4-1.


orkland.kommune.no/korona