Vi informerte tidligere i dag om ytterlige en person med påvist smitte. Dette var en person som var i eksisterende smittecelle, og som allerede var kartlagt og satt i karantene. Den nye påviste smitten medfører ikke behov for ekstra karantenetiltak eller prøvetaking. Ellers er det mye spørsmål om reising og menneskemøter.

Personen det gjelder er vår yngste så langt som har fått påvist smitte. Han har det bare bra og behandles hjemme. I tillegg ble en person friskmeldt.

Status Orkland

Dette gjør at vi så langt har påvist smitte for 13 personer i Orkland kommune. Av disse er 5 friskmeldt, og de resterende 8 behandles i hjemmet. Det er altså ingen som behandles på sykehus.

I løpet av dagen er det tatt 30 prøver. Prøvene i dag er i hovedsak ikke av helsepersonell, men av andre personer som er i samfunnskritiske funksjoner.

Spørsmål om reising og menneskemøter

Til informasjonstjenestene kom det i dag mange spørsmål om reising i forbindelse med påsken.

Vi anbefaler fortsatt minst mulig reising og besøk. Dette gjelder også besøk av venner og familie i egen kommune eller fritidsreiser til for eksempel Trondheim. Unødvendige besøk og reiser bør rett og slett unngås. Dette er viktig for begrense videre smittespredning.

I Trondheim er det nå påvist smitte, hvor de ikke klarer å spore den. Det betyr at man blir smittet av noen som ikke har fått påvist smitte. Den situasjonen ønsker vi ikke å komme i. Her har vi alle et felles ansvar. Og det ansvaret tar vi - ikke sant? En ting er vedtak – en annen ting er hva som er klokt.

Her er vi avhengige av at alle utviser godt skjønn og tar ansvar.

Lokalt vedtak med presiseringer

Formannskapet fattet forrige fredag følgende vedtak for perioden fra og med 5.4.2020 til og med 11.4.2020:

  1. Alle som ankommer kommunen etter fritidsreiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst
  2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon
  3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland

Presiseringer av lokalt vedtak:

  • Barn som reiser mellom omsorgsinnehavere er ikke å klassifisere som fritidsreise.
  • All reising som er i forbindelse med arbeid er ikke å klassifisere som fritidsreise, dette inkluderer også hjemreise fra jobb til hjemadresse, i forbindelse med fri.
  • Reise til og fra sykehusbehandling er ikke å klassifisere som fritidsreise.
  • Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 3.
  • Vedtaket har virkning fra og med 05.04.2020 og gjelder til og med 11.04.2020. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.
  • Ved nye nasjonale regler som påvirker vedtak vil det tas opp til ny behandling omgående.
  • Studenter som kommer hjem på påskeferie er å betegne som fritidsreisende.

Vedtaket er begrunnet i smittesituasjonen og at kommunen er vertskommune for Universitetssykehuset St Olavs Hospital HF, avdeling Orkdal og hensynet til bestemmelsen om at avdelingen på Orkanger skal være koronafritt sykehus. Vedtaket supplerer sentrale myndigheters nasjonale vedtak:

Har du fortsatt spørsmål knyttet til din situasjon i forbindelse med lokalt vedtak og Helsedirektoratets vedtak, så ber vi om at du tar kontakt med våre informasjonstjenester som er åpen alle dager mellom kl. 10:00 og 16:00

Telefon: 900 31 260
E-post: korona@orkland.kommune.no

Vi ber om at spørsmål ikke rettes på Facebook, i Messenger-meldinger, eller andre kanaler.

Språk

Orkland kommune har en egen fane med informasjon fra sentrale myndigheter på andre språk på www.orkland.kommune/korona Denne holder vi løpende oppdatert etter hvert som det blir lagt ut ny informasjon:

Vi anbefaler spesielt sidene til Folkehelseinstituttet:

Ut i sola!

Det har vært en nydelig dag i dag. Benytt anledningen til å få litt sol og frisk luft i ditt nærområde!


orkland.kommune.no/korona