Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Barneverntjenesten trenger hybler for ungdom i alderen 18 – 23 år. 

Ønsker du å være en ressurs for ungdom i alderen 18 -23 år som skal ut i voksenlivet? Vi søker også etter hybelverter og miljøarbeidere. 
En hybelvert er en tilstedeværende voksen som leier ut hybel tilknyttet egen bolig, og som kan bistå ungdommen i forhold til samtaler/kontakt, aktiviteter, støtte og oppfølging i begrenset omgang.

Vi ser også etter miljøarbeidere  som kan bistå  med  kontakt, råd og støtte til barn og ungdom på ukentlig basis. Vi ser etter en trygg og god voksen som ønsker å bidra i barn og unges oppvekst.  Du må være god på relasjonsbygging, og ha et  ønske om å være en ressurs for barn og ungdom. 

Er du den vi ser etter, eller har spørsmål om noe av dette, ta kontakt med barnevernleder Nine Skårild på telefon 977 11 643 

Skriftlig henvendelse sendes til nine.skarild@orkland.kommune.no