Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til smittesituasjonen for to seilaser for Hurtigrutens skip MS Roald Amundsen. Seilasene var 17. – 24. juli og 25. – 31. juli. Det har i flere medier i dag fremkommet at Orkland kommune er berørt.

Orkland kommune har under hele korona-situasjonen vært i jevnlig dialog med Folkehelsinstituttet (FHI) og Fylkeslegen i Trøndelag. I etterkant av medieoppslagene har Orkland kommune i dag gjort en ytterligere avsjekk med FHI.

FHI bekrefter at ingen med bostedsadresse i Orkland kommune har jobbet eller vært passasjerer ved disse seilasene.

FHI har tatt kontakt med kommunelegene i berørte kommuner for alle passasjerene som var på de to seilasene som er registrert som bosatt i Norge slik at de følges opp lokalt.

Offisiell informasjon fra FHI:


orkland.kommune.no/korona