Norske myndigheter fraråder fortsatt å reise utenlands hvis det ikke er strengt nødvendig. Noen ganger er det nødvendig, men flere og flere land krever utvidet dokumentasjon ved innreise.

Selv om det er en generell fraråding om å foreta utenlandsreiser, er det flere som kan ha gode grunner for å reise. Det gjelder blant annet studenter som studerer i utlandet og norske bedrifter med utenlandsoppdrag som må sende personell ut på oppdrag.

Ulike krav fra land til land

De siste ukene har flere land innført krav til at man ved innreise kan framvise en fersk attest som dokumenterer en negativ covid-19-test. I noen land er det ikke tilstrekkelig med en utskrift av prøvesvaret fra laboratoriet. Det vil også være krav om framvisning av legeerklæring som bekrefter testresultat. Husk at du har selv ansvar for å undersøke hva som gjelder for det landet du skal reise til.

Trenger du attest?

Dette gjør du:

Bestill koronatest. Det gjør du her:

Eller ved å ringe vår koronatelefon 900 31 260. Tjenesten er åpen mandag – lørdag 10:00 – 14:00

Studenter

Skal du tilbake til ditt studiested i utlandet? Ta kontakt med din fastlege. Fastlegen får svaret på din koronatest og kan skrive attest så snart prøvesvaret foreligger.

Næringslivet

Bedrifter med arbeidstakere som skal til utlandet for å jobbe, må bruke sin bedriftshelsetjeneste for å skrive attest. Dette gjelder også de som har utenlandsk arbeidskraft i sin bedrift og som trenger attest for å kunne reise tilbake til hjemlandet.

Unntaksvis kan smittevernoverlege/kommuneoverlege bistå med å skrive attest for næringslivet. Forespørsel sendes til korona@orkland.kommune.no i god tid før reisen skal gjennomføres.

Fritidsreiser

Ta kontakt med din fastlege i god tid før eventuell reise. Vi minner imidlertid igjen om myndighetenes generelle fraråding av utenlandsreiser per dato.


orkland.kommune.no/korona