Arrangement

Det er krevende å arrangere kulturarrangement, idrettsarrangement og private samlinger i forhold til smittevern. Kommunen har ingen godkjenningsordning for arrangementer, men kan gi råd og veiledning ved behov. Folkehelseinstituttet har laget en god veiledning i forhold til det som til enhver tid gjelder for arrangementer, samlinger og aktiviteter. Denne gir svar på mange av de spørsmålene som oppstår. Den kan du lese her:

Har du likevel spørsmål om temaet, kan du kontakte kommunen på e-post: korona@orkland.kommune.no

Ønsker du å leie kommunale lokaler til ditt arrangement? Du kan lese mer om det på:

Leie av kommunale bygg

Oppdatert 23.11.2020

Kultur

Orkland kulturhus og kino

Orkland kommune har kulturaktivitet både i Orkland kulturhus på Orkanger og Løkken Kulturhus, Malmstua. 
Kiontilbudet er stengt og vi avventer gjenåpning til regjeringen legger frem nye anbefalinger og retningslinjer for perioden etter 19. januar.
De som har kjøpt billetter til kinoforestillinger vil automatisk få refundert billettene.

Det er ikke planlagt kulturscenearrangementer før i februar, så det er ingen forestillinger i kommunal regi som blir berørt nå. 

Program for Orkland kulturscene og Orkland kino i Orkland kulturhus: Orklandkultur.no

Program for Bygdekino på Løkken kulturhus, Malmstua: Bygdekinoen.no

Orkland bibliotek

Bibliotekene på Krokstadøra, Løkken, Lensvik og Orkanger holdes åpne, men med forsterkede smitteverntiltak.

Alle bibliotek har også tilbud om take-away som bestilles via e-post eller telefon til det biblioteket du som kunde ønsker å bestille fra.
Besøkende anbefales å redusere tiden de bruker inne på bibliotekene.

Det gjennomføres nå ingen arrangementer på bibliotekene, og ny vurdering blir gjort etter 19. januar.

Les mer om tilbudet og åpningstid på bibliotekets hjemmesider.

Øvrige kulturarrangement

Det anbefales at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og kulturarrangement innendørs utsettes til etter 19. januar.

FHI - råd for musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Tilskudd til kulturformidling

Det er betydelige ekstrakostnader knyttet til gjennomføring av kulturarrangement i tråd med gjeldende smittevernregler. Publikumskapasiteten på alle kulturarenaer er betydelig redusert da det minimum må være 1 meters avstand i alle retninger mellom publikum som ikke tilhører samme familie. For mange lokaler betyr dette at publikumskapasiteten er ca 1/3 av den normale publikumskapasiteten.

Det eksisterer ikke noen tilskuddsordning som hjelper kulturarrangører med å dekke ekstrakostnader knyttet til ivaretakelse av smittevernreglene på kulturarrangement, men det er mulig for alle kulturarrangement å søke Orkland kommune om «Tilskudd til enkeltarrangement». Mer info om tilskuddsordningen finner du her

Oppdatert 08.01.2021

Idrett

Regjeringen har gjort betydelige endringer for å tilrettelegge for idrettsaktivitet, særlig for barn og unge. Vi anbefaler å følge med på Helsedirektoratets smittevernregler:

Følg med på ditt idrettslags hjemmesider for informasjon om hvilke tilbud som er åpnet. Dette gjelder også åpningstider på treningssentre og badeland.

Ved arrangement må det være en arrangementsansvarlig og det må føres lister med navn og telefonnummer til alle som er tilstede på arrangementet.

Oppdatert 24.11.2020