Arrangement

Det er krevende å arrangere kulturarrangement, idrettsarrangement og private samlinger i forhold til smittevern. Kommunen har ingen godkjenningsordning for arrangementer, men kan gi råd og veiledning ved behov. Folkehelseinstituttet har laget en god veiledning i forhold til det som til enhver tid gjelder for arrangementer, samlinger og aktiviteter. Denne gir svar på mange av de spørsmålene som oppstår. Den kan du lese her:

Har du likevel spørsmål om temaet, kan du kontakte kommunen på e-post: korona@orkland.kommune.no

Ønsker du å leie kommunale lokaler til ditt arrangement? Du kan lese mer om det på:

Oppdatert 21.5.2021

Kultur

Orkland kulturhus og kino

Nye nasjonale regler fra 16. april gjør at kinoen kan holde åpent for tilbud til barn og unge fra 18. april.

Første planlagte arrangement på kulturscenen er 3. mai.

Kino og kulturscenetilbudet vil være oppdatert på

Vi oppfordrer alle til å kjøpe billetter på nett, både til våre kino- og kulturarrangementer. Hvis en forestilling da blir avlyst, vil du som kunde få billettene refundert automatisk.

Ved kino- og kulturarrangement er vi oppfordret av helsemyndighetene til å sørge for at våre arrangement er forbeholdt kommunens egne innbyggere. Dette for å unngå unødig mobilitet over kommunegrensene.

BUA Meldal

For mer informasjon:

Oppdatert 21.5.2021

Idrett og fritidsaktiviteter

Nasjonale regler for idretts- og fritidsaktiviteter gjeldende fra 16. april:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
  • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Det er utarbeidet smittevernveiledere for mange ulike idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter. Ta kontakt med ditt lag eller forening for å avklare hva som gjelder for din aktivitet.

Regjeringen har samlet en del spørsmål og svar knyttet til kultur, idrett og frivillighetsfeltet.

Oppdatert 19.04.2021