Arrangement

Det er krevende å arrangere kulturarrangement, idrettsarrangement og private samlinger i forhold til smittevern. Kommunen har ingen godkjenningsordning for arrangementer, men kan gi råd og veiledning ved behov. Folkehelseinstituttet har laget en god veiledning i forhold til det som til enhver tid gjelder for arrangementer, samlinger og aktiviteter. Denne gir svar på mange av de spørsmålene som oppstår. Den kan du lese her:

Har du likevel spørsmål om temaet, kan du kontakte kommunen på e-post: korona@orkland.kommune.no

Ønsker du å leie kommunale lokaler til ditt arrangement? Du kan lese mer om det på:

Oppdatert 21.05.2021

Kultur

Orkland kulturhus og kino

Kino og kulturscenetilbudet vil være oppdatert på

Vi oppfordrer alle til å kjøpe billetter på nett, både til våre kino- og kulturarrangementer. Hvis en forestilling da blir avlyst, vil du som kunde få billettene refundert automatisk.

Ved kino- og kulturarrangement er vi oppfordret av helsemyndighetene til å sørge for at våre arrangement er forbeholdt kommunens egne innbyggere. Dette for å unngå unødig mobilitet over kommunegrensene.

BUA Meldal

For mer informasjon:

Oppdatert 24.06.2021

Idrett og fritidsaktiviteter

Nasjonale tiltak for idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter 

 

Regjeringen har samlet en del spørsmål og svar knyttet til kultur, idrett og frivillighetsfeltet.

 

Det er utarbeidet smittevernveiledere for mange ulike idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter. Ta kontakt med ditt lag eller forening for å avklare hva som gjelder for din aktivitet.

 

Oppdatert 24.06.2021