Det har i den senere tiden vært et søkelys på innreisesmitte til Norge. Spesielt har dette vært knyttet til utenlandsk arbeidskraft uten fast bosted i Norge.

I likhet med andre kommuner har Orkland kommune en god del bedrifter som har tilsatt utenlandsk arbeidskraft uten fast bostedsadresse i Norge.

Karanteneplikt

Hovedregelen er at alle utenlandske statsborgere som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gule land/områder i Europa, skal være i karantene i ti døgn. Brudd på karanteneplikten er straffbart. Det er imidlertid åpnet for at karanteneperioden kan gjennomføres på flere ulike måter. Her kan du lese mer om hvor reisekarantenen kan gjennomføres:

Krav til dokumentasjon

Når det gjelder utenlandsk arbeidskraft uten fast bosted i Norge er det åpnet for at karantenen kan gjennomføres i egnet oppholdssted stilt til rådighet av arbeidsgiver. For at dette skal kunne gjennomføres kreves det at det ved innreise til landet kan fremlegges bekreftelse på dette. 

Hva er et egnet oppholdssted?

Jo, det er et oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, også andre som er i karantene. Det betyr at hver enkelt arbeidstaker må ha eget rom med TV og internett, eget bad og kjøkken eller matservering.

Arbeidsgivers ansvar

Ansvaret for at kravene til et slik oppholdssted er i orden ligger hos arbeidsgiveren. Det er altså ikke opp til den enkelte arbeidstaker eller utleier av boligtilbudet å sørge for at dette er i orden. I all hovedsak fungerer dette godt i Orkland, men det er likevel grunn til å minne hverandre om regelen, som er hjemlet i covid-19 forskriftens §5. 

Hvis du som arbeidsgiver spørsmål om dette kan du henvende deg til Orkland kommune på korona@orkland.kommune.no

Korona og vaksine

Vi minner også om at du kan benytte denne e-postadressen dersom du har spørsmål om korona eller vaksinasjonsprogrammet? Vi vil svare deg så raskt vi kan.

Vi anbefaler også å følge med på de nasjonale nettsidene angående vaksinasjonsprogrammet. Det finner du her:


orkland.kommune.no/korona