– Apekopper er ikke en ny trussel med tanke på pandemi, og smitte forutsetter tett kontakt mellom mennesker, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

Det pågående utbruddet av apekopper i Europa har den siste tiden fått stor oppmerksomhet. I Norge er det foreløpig registrert kun ett tilfelle av apekopper.

Nå som sommerferien nærmer seg og mange ser fram til å reise utenlands, forteller kommuneoverlege Jimmy Wikell at det har kommet enkelte spørsmål til kommunen knyttet til vaksinering og smittefare.

– Apekopper er ikke en ny trussel med tanke på pandemi, og smitte forutsetter tett kontakt mellom mennesker. Ettersom vi nå går inn i en tid hvor mange skal ut å reise i Europa, ønsker vi imidlertid å være føre var ved å informere om apekopper, sier Wikell.

Spørsmål og svar fra FHI

Wikell viser til at Folkehelseinstituttet (FHI) på sin nettside har publisert en rekke spørsmål og svar knyttet til apekopper:

Hvordan smitter apekopper?

Vi ser at viruset smitter ved direkte hud-/slimhinnekontakt med en smittet person eller et smittet dyr, eller med spyttdråper. Smitten kan også skje indirekte ved kontakt med gjenstander (for eksempel håndklær) som er forurenset med kroppsvæsker fra en smittet person. For at man skal smittes via dråper kreves det langvarig nærkontakt (flere timer) ansikt-til-ansikt.

Hva er de vanligste symptomene?

De fleste får feber, nedsatt allmenntilstand, lymfeknutehevelse og etter hvert utslett.

Utslettet starter ofte i ansiktet eller genitalt og sprer seg videre – ofte ses utslett i håndflater og fotsåler. Utslettet er gjerne kløende og utvikler seg etter hvert til blemmer (vesikler og/eller pustler) som sprekker og så blir til skorper. Dette kan minne om vannkopper, men i motsetning til ved vannkopper, er alle delene av apekopperutslettet kommet like langt. I tillegg er lymfeknutehevelse svært vanlig ved apekopper (opp mot 90% av de smittede), og dette ser man ikke ved vannkopper.

De fleste har et mildt sykdomsforløp, og blir helt friske etter gjennomgått sykdom, men noen kan utvikle arr i huden.

Trenger man behandling hvis man blir smittet?

Symptomene vil i de aller fleste tilfeller gå over av seg selv uten behandling.

Hvor lang tid tar det fra man er smittet til man får symptomer?

Det rapporteres å ta fra 5 til 21 dager. Det vanligste er 6-13 dager.

Hvor lenge varer sykdommen?

De fleste er syke i 2-4 uker.

Vaksinering

Kommuneoverlegen opplyser at det finnes en vaksine mot apekopper, men denne er ikke godkjent for bruk i Europa. Ifølge FHI er det heller ingen grunn til å ta vaksine dersom man ikke har vært i kontakt med noen som er smittet.

– Det er derfor ikke slik at du kan ringe fastlegen din og få vaksine, sier Wikell.

FHI har ikke gått ut med spesielle råd til befolkningen i forbindelse med utbruddet av apekopper i Europa. På sin nettside skriver FHI at det ikke er nødvendig å ta særlige forholdsregler ved reise til utlandet, men oppfordrer til å følge generelle smittevernrutiner og reiseråd.

Råd ved mistanke om smitte

Dersom du mistenker at du er smittet av apekopper, bør du unngå tett kontakt med andre, sier kommuneoverlegen.

– Dersom du får beskjed om at du har vært i kontakt med noen er smittet av apekopper, og får feber og utslett, bør du kontakte fastlegen din. Da bør du også informere legekontoret om mistanke om apekopper, slik at oppfølgingen fra helsetjenesten kan tilrettelegges, sier Wikell.

Dersom du får påvist apekopper, bør du isoleres i perioden du er smittsom, i samråd med lege, skriver FHI.

Har du flere spørsmål om apekopper? Da kan du lese mer her.