Torsdag 15. april hadde kommunen møte med representanter fra de lokale 17.mai-komiteene, korpsene og kirkene i Orkland. Som i fjor vil det bli en annerledes feiring av dagen, men du vil nok merke at det er nasjonaldag også i ditt lokalmiljø. Fortsatt er mye uavklart fra sentrale myndigheter.

Regjeringen har ennå ikke kommet med signaler på hvordan årets feiring kan foregå, men det er mye som tyder på at gjennomføringen på mange måter vil bli som i fjor. Det betyr at det ikke blir ordinære barnetog og samlinger i skolegårder og forsamlingshus. Det ble også bekreftet av de lokale komiteene i Orkland.

- Hvis regjeringens signaler blir som i fjor, er de foreløpige tilbakemeldingene fra komiteene at det er for stort ansvar å gjennomføre slike arrangement på en smittevernmessig forsvarlig måte. Dette er et stort ansvar, og Orkland kommune har stor forståelse for at det gjør jobben til 17. maikomiteene krevende, sier rådmann Ingvill Kvernmo.

Noe blir som normalt

Det blir imidlertid korpsmusikk. Det vil bli kransenedleggelser på de tradisjonelle stedene og kirkene planlegger gudstjenester. I Meldal blir det tradisjonelle Traktortoget gjennomført også i år, og det norske flagget vil vaie over hele kommunen slik det alltid gjør på nasjonaldagen.

- Kommunen vil legge til rette for at alle kan dele bilder fra sin feiring i sosiale medier på kommunens Facebook side. Mer informasjon om 17. mai vil komme i begynnelsen av mai, sier Kvernmo.

Nytt møte i starten av mai

Det er god dialog med alle lokale aktører og det ble vedtatt at Orkland kommune kaller inn til et nytt møte i starten av mai. Møtet legges etter at regjeringen har kommet med presiseringer og endringer for årets 17. maifeiring.

Du kan lese referatet fra møtet mellom kommunen og de lokale aktørene her: