I dag har vi fått svar for de som testet seg i går med bakgrunn i hendelsen 12. februar med besøkende med sør-afrikansk variant. Alle prøvene er negative og dermed kan ytterlige 5 personer pluss deres husstandsmedlemmer gå ut av karantene umiddelbart.

De resterende 6 nærkontaktene testes med PCR-test for andre gang jmf. nasjonale retningslinjer og vil kunne gå ut av karantene umiddelbart ved negativt prøvesvar. De har allerede avlagt PCR-prøve med negativt resultat, men for nærkontakter er det krav om ytterlige en PCR-test på dag 7 i karantene.

Vi takker igjen de involverte virksomhetene og personene som har blitt rammet av hendelsen for veldig godt samarbeid og dialog.

Tidligere saker om denne hendelsen:


orkland.kommune.no/korona