Fra tirsdag 8. september er det igjen mulig for lag, organisasjoner og privatpersoner å leie kommunale lokaler. Men utleie skjer etter strenge smittevernregler.

- For at dette skal gå bra er vi avhengig av et godt samarbeid, og at leietaker gjennomfører alle tiltak til punkt og prikke, sier beredskapsleder i Orkland kommune, Arnt Tronvoll.

Et savn

Koronapandemien satte en stopper for utleie av kommunale lokaler. I august ble det imidlertid åpnet for utleie til privatpersoner i et begrenset antall lokaler til spesifikke formål. Nå utvides ordningen til også å omfatte lag og organisasjoner.

- For mange innen frivilligheten har det nok vært et stort savn, og det er viktig for å opprettholde aktiviteten at man nå kommer i gang igjen, sier Tronvoll.

Detaljerte rutinebeskrivelser

Onsdag 2. september hadde Orkland kommune et eget møte med representanter for frivilligheten hvor forutsetningene for å leie ble gjennomgått. Det er utarbeidet en detaljert rutinebeskrivelse som forplikter leietaker både i forkant og i etterkant av leietidspunktet.

- Det dreier seg om helt spesifikk beskrivelse av hva som skal utføres og det skal kvitteres ut for at de enkelte tiltakene er gjennomført, sier beredskapslederen.

Reglene må følges

Utleie av kommunale lokaler på rådhus og kommunehus foretas av kommunens servicekontor, som kan kontaktes på telefon 72 46 73 00.

- Ønsker du imidlertid å leie gymnastikksal eller andre rom ved skolebygg, må du kontakte skolen direkte, sier Tronvoll.

I Orkland kommune har det ikke vært registrert smittetilfeller siden 11. april, noe som i stor grad skyldes innbyggernes lojale oppfølging av reglene. Det er en forutsetning at rutinene ved leie nå følges til punkt og prikke.

- Da vil det gå greit å åpne for utleie igjen, noe som betyr mye for mange som i lang tid har hatt begrenset mulighet til å møtes for å delta på fritidsaktiviteter, sier Arnt Tronvoll.


orkland.kommune.no/korona